Eerstelijnsverblijf

Zo declareert u

Hoe kunnen u en uw klanten eerstelijnsverblijf declareren bij CZ? Waar vindt u de tarieven voor mondzorg? En welke voorwaarden gelden voor declaraties?

Beleid en inkoop

Vanaf 2017 koopt CZ de aanspraak eerstelijnsverblijf in voor eigen verzekerden. Lees hier meer over.

Zo werkt inkoop

In het zorginkoopdocument leest u aan welke eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.

Vragen?

Hebt u vragen, bijvoorbeeld over controles eerstelijnsverblijf? Neem dan contact op met het controleteam via (046) 459 51 63.