Eerstelijnsverblijf

Documenten eerstelijnsverblijf

Beleid en inkoop

Sinds 2017 koopt CZ de aanspraak eerstelijnsverblijf in voor eigen verzekerden. Lees hier meer over.

Uitnodiging bijeenkomst cliëntenraden

CZ organiseert – in navolging op de regiobijeenkomst voor zorgaanbieders – dit jaar ook een regiobijeenkomst voor cliëntenraden. Dit op verzoek van vele cliëntenraden die zoeken naar manieren om een betere bijdrage te kunnen leveren aan de zorgorganisatie waar zij bij betrokken zijn. In de bijgevoegde uitnodiging staat hoe u zich kunt aanmelden voor deze bijeenkomst.

Zo declareert u

Hoe kunnen u en uw klanten eerstelijnsverblijf declareren bij CZ? Waar vindt u de tarieven voor eerstelijnsverblijf? En welke voorwaarden gelden voor declaraties?

Zo werkt inkoop

In het zorginkoopdocument leest u aan welke eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.

Contact

Hebt u een vraag over een overeenkomst, een AGB-code of iets anders? Neem contact met ons op.