Declareren eerstelijnsverblijf

Bent u zorgaanbieder en wilt u een declaratie eerstelijnsverblijf indienen? Lees hoe u dat het beste kunt doen.

Hebt u een overeenkomst eerstelijnsverblijf voor laag complex, hoog complex en/of palliatieve terminale zorg gesloten met CZ? Dan levert u uw declaraties digitaal aan via VECOZO volgens de meest recente Vektis-standaard die van toepassing is op eerstelijnsverblijf.

Hebt u geen overeenkomst eerstelijnsverblijf voor laag complex, hoog complex en/of palliatieve terminale zorg met CZ gesloten? Dan kunt u niet rechtstreeks bij CZ declareren en brengt u uw behandelingen bij de verzekerde in rekening. Verzekerden kunnen hun nota vervolgens bij CZ indienen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke verzekering zij hebben.

Voorwaarden declareren eerstelijnsverblijf

In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden nalezen die gelden als u een declaratie bij CZ wilt indienen. De overige voorwaarden om te kunnen declareren staan beschreven in de bijlage Declaratieprotocol eerstelijnsverblijf van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. In de tariefbeschikking vindt u de verrichtingscodes en de daarbij behorende tarieven voor laag complex, hoog complex en palliatieve terminale zorg binnen het eerstelijnsverblijf. U levert de declaraties wijkverpleging en ELV in een gescheiden EI-bericht aan. Alleen als het in de software van de zorgaanbieder niet mogelijk is het EI-bericht voor wijkverpleging en ELV gescheiden aan te leveren, kan na overeenstemming met de zorgverzekeraar van deze voorwaarde worden afgezien.

Indienen declaratie

Dien uw declaratie in via VECOZO. Doe dit onder UZOVI-code 9664 (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) voor de ‘Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar’. Dit geldt voor alle declaraties van de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA. VECOZO voert enkele controles uit. Als de nota goedgekeurd is, gaat deze door naar CZ.

Zodra wij de nota hebben ontvangen, voeren wij nog enkele controles uit. U kunt hierbij denken aan controles als:

  • Is de verzekerde bij CZ, Delta Lloyd of OHRA verzekerd? 
  • Is de juiste verrichting gedeclareerd? 
  • Is het juiste tarief gedeclareerd? 
  • Is er een getekende overeenkomst aanwezig?

Is de nota akkoord? Dan handelen wij deze binnen de afgesproken termijn af. U kunt dan via VECOZO de retourinformatie downloaden. Soms komt het voor dat een nota te veel fouten bevat. U ziet dan in VECOZO een afwijzing met toelichting. Wilt u de nota aanpassen en opnieuw indienen? Dan vragen wij u dit binnen één maand te doen.

Kwaliteit en controle van declaraties

Declaraties moeten voldoen aan de eisen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aan de contractafspraken tussen CZ en de contractpartner. CZ voert controles uit op nota's en declaraties. Voor meer informatie over waarom en hoe we dat doen, verwijzen we u naar de pagina Controles.