Overeenkomsten multidisciplinaire zorg

Ieder jaar maakt CZ de overeenkomst multidisciplinaire zorg op voor het volgend contractjaar. In grote lijnen is deze overeenkomst jaarlijks gelijk. De belangrijkste wijzigingen zijn weergegeven in de toelichting op de overeenkomst, vooraan in het document. De overeenkomsten kunt u evenals de formats voor het aanleveren van de begroting en onderaannemers downloaden.

In mei/juni vinden jaarlijks de evaluatiegesprekken plaats over het afgelopen contractjaar. De overeenkomst kunt u evenals alle documenten met betrekking tot de jaarlijkse verantwoording hieronder downloaden.

Informatie t.b.v. het terugstorten van niet bestede gelden

Aan de hand van de nacalculatie is een bedrag aan niet bestede gelden vastgesteld dat terugbetaald zal worden aan CZ.

De gegevens voor het terugstorten zijn:
IBAN-nummer CZ: NL33 INGB 0668 1867 39
T.n.v.: CZ Tilburg
O.v.v.: 185450/[AGB-code]/SK

Bij de AGB-code in de omschrijving is de 6-cijferige code voldoende, bijvoorbeeld 185450/530001/SK. Het bedrag dient in zijn geheel teruggestort te worden.

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
Afdeling Declaraties Sittard 
Telefoon: (046) 459 58 93
E-mail: huisartsen@cz.nl

Wij verzoeken u vóór het terugstorten van het bedrag een e-mail te sturen aan huisartsen@cz.nl, waarin u het totaal terug te betalen bedrag, de specificatie per zorgprogramma en het desbetreffende jaar vermeldt.

Tot slot attenderen wij u erop dat deze terugbetalingsprocedure ook van toepassing is op alle (verre) zorgverzekeraars die voornoemde overeenkomst gevolgd hebben. Wij nemen aan dat u naar rato van het marktaandeel ook de terugbetaling naar deze zorgverzekeraars zal verzorgen.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact