Wijkverpleging: declareren zorgaanbieders

Bent u zorgaanbieder en wilt u een declaratie wijkverpleging indienen? Lees hoe u dat het beste kunt doen.

  • Hebt u geen overeenkomst Verpleging en Verzorging met CZ gesloten? Dan kunt u niet rechtstreeks bij CZ declareren. Brengt u behandelingen bij de verzekerde in rekening. Verzekerden kunnen hun nota vervolgens bij CZ indienen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke verzekering zij hebben.
  • U hebt wel een overeenkomst: Hebt u een overeenkomst Verpleging en Verzorging met CZ gesloten? Dan levert u uw declaraties digitaal aan via VECOZO conform de meest recente Vektis-standaard die van toepassing is op wijkverpleging.

Voorwaarde vergoeding

CZ vergoedt alleen de zorg van zorgaanbieders die beschikken over gekwalificeerd personeel en de AGB-code wijkverpleging. We raadplegen hiervoor het AGB-register (Vektis). Kijk voor meer informatie in de verzekeringsvoorwaarden (artikel B.26).

Voorwaarden declareren wijkverpleging

In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden nalezen die gelden als u een declaratie bij ons wilt indienen. De overige voorwaarden om te kunnen declareren staan beschreven in de bijlage ‘declaratieprotocol wijkverpleging’ van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. In de tariefbeschikking vindt u de verrichtingscodes en de daarbij behorende tarieven voor verpleging en verzorging.

Indienen declaratie

Dien uw declaratie in via VECOZO. Doe dit onder UZOVI-code 9664 (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) voor de ‘Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle declaraties van de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA. VECOZO voert enkele controles uit. Als de nota goedgekeurd is, gaat deze door naar CZ.

Zodra wij de nota hebben ontvangen, voeren wij nog enkele controles uit. U kunt hierbij denken aan controles als:

  • Is de verzekerde bij CZ, Delta Lloyd of OHRA verzekerd?
  • Is de juiste verrichting gedeclareerd?
  • Is het juiste tarief gedeclareerd?
  • Is er een getekende overeenkomst aanwezig?

Is de nota akkoord? Dan handelen wij deze binnen de afgesproken termijn af. U kunt dan via VECOZO de retourinformatie downloaden. Soms komt het voor dat een nota te veel fouten bevat. U ziet dan in VECOZO een afwijzing met toelichting. Wilt u de nota aanpassen en opnieuw indienen? Dan vragen wij u dit binnen één maand te doen.

Kwaliteit en controle van declaraties

Declaraties moeten voldoen aan de eisen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aan de contractafspraken tussen CZ en de contractpartner. CZ voert controles uit op nota's en declaraties. Voor meer informatie over waarom en hoe we dat doen, verwijzen we u naar de pagina Controles.

Zicht op zorg

CZ houdt graag zicht op de zorg in uw regio. Wat is het beleid in de regio? Hoe wordt het budget besteed en wat zijn verschillen per gemeente? Daarom vragen we u een monitor in te vullen.

Monitorsjablonen segment 1 en segment 2

Voor 2016 vragen we geen maandelijkse productiemonitor segment 2 meer aan de zorgaanbieders. Ook voor ketenzorg dementie vragen we geen maandelijks overzicht meer op. Voor segment 1 moeten zorgaanbieders net als in 2015 wel een monitor sjabloon aanleveren. Deze monitor moet per kwartaal ingestuurd worden naar wijkverpleging@cz.nl. Het sjabloon segment 1 vindt u onder Downloads.