Akkoordverklaringen hulpmiddelen

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft voor een aantal hulpmiddelen de akkoordverklaringsprocedure (voorheen machtigingsprocedure) vereenvoudigd. Dit betekent dat er niet meer vooraf toestemming hoeft te worden gevraagd. De leverancier beoordeelt voor het CZ zorgverzekeringsbedrijf of verzekerde in aanmerking komt voor vergoeding en welk hulpmiddel geschikt is.

In het Reglement Hulpmiddelen kunt u alles nalezen over de voorwaarden en welke hulpmiddelen wel / niet vooraf moeten worden aangevraagd.

Een aantal hulpmiddelen kunt u aanvragen door gebruik te maken van een aanvraagformulier. U kunt deze vinden op de pagina met formulieren.

Wil een verzekerde een hulpmiddel aanschaffen bij een zorgaanbieder zonder overeenkomst? Dan moet er altijd vooraf een akkoordverklaring (voorheen machtiging) aangevraagd worden, voordat een hulpmiddel geleverd mag worden.

Alleen dan heeft de verzekerde eventueel recht op een restitutievergoeding. Gecontracteerde zorgaanbieders kunnen in hun overeenkomst teruglezen bij welke verstrekkingen een aanvraag ingediend moet worden.