Akkoordverklaringen hulpmiddelen en/of verbruiksartikelen

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft voor een aantal hulpmiddelen en/of verbruiksartikelen de akkoordverklaringsprocedure (voorheen machtigingsprocedure) vereenvoudigd. Dit betekent dat er niet meer vooraf toestemming hoeft te worden gevraagd. De leverancier beoordeelt voor het CZ zorgverzekeringsbedrijf of verzekerde in aanmerking komt voor vergoeding en welk hulpmiddel en/of verbruiksartikel geschikt is.

In het Reglement Hulpmiddelen kunt u alles nalezen over de voorwaarden en welke hulpmiddelen en/of verbruiksartikelen wel / niet vooraf moeten worden aangevraagd.

Een aantal hulpmiddelen en/of verbruiksartikelen kunt u aanvragen door gebruik te maken van een aanvraagformulier. U kunt deze vinden op de pagina met formulieren.

Wil een verzekerde een hulpmiddel en/of verbruiksartikel aanschaffen bij een zorgaanbieder zonder overeenkomst? Dan moet er altijd vooraf een akkoordverklaring (voorheen machtiging) aangevraagd worden, voordat een hulpmiddel en/of verbruiksartikel geleverd mag worden. Wij informeren onze verzekerde hier vervolgens per brief over. U dient de aanvraag voor de akkoordverklaring in te sturen naar onze afdeling Medische beoordelingen.

Alleen dan heeft de verzekerde eventueel recht op een restitutievergoeding. Gecontracteerde zorgaanbieders kunnen in hun overeenkomst teruglezen bij welke verstrekkingen een aanvraag ingediend moet worden.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact