Verbandhulpmiddelen

Doelstellingen wondverbandmiddelen 2018

De inkoop van wondverbandmiddelen vormt een onderdeel van het programma complexe wondzorg bij CZ groep. Voor het leveren van wondverbandmiddelen contracteert CZ groep leveranciers, waarmee CZ groep een aanpak ontwikkelt die kwaliteit en doelmatigheid maximaal stimuleert.

Voor het inkopen van wondverbandmiddelen contracteert CZ groep leveranciers die aantoonbaar landelijk kunnen distribueren, ook bij spoed. Hierdoor kan er op grotere schaal worden gewerkt. CZ groep verwacht dat leveranciers:

 • optimaal samenwerken en afstemmen met andere zorgprofessionals in wondbehandeling;
 • een inhoudelijk gesprekspartner met behandelaar zijn;
 • op basis van een functioneel voorschrift functioneel afleveren;
 • het goedkoopste adequate middel inzetten;
 • aantoonbaar doelmatig en efficiënt werken (doelmatigheid heeft betrekking op de in te zetten middelen in combinatie met de behandelfrequentie en de te verlenen zorg):
  • kleine hoeveelheden afleveren;
  • verspilling voorkomen;
  • juiste middel op juiste moment inzetten;
 • maximale klanttevredenheid behalen en behouden.

Beleid verbandhulpmiddelen in het kader van Het Roer Gaat Om (HRGO)

In het kader van HRGO is in 2016 afgesproken dat huisartsen geen formulieren meer hoeven te gebruiken bij het voorschrijven van verbandhulpmiddelen bij langdurige wondzorg. Het is voortaan voldoende als het recept en de indicatie worden vastgelegd in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Het recept dient de volgende gegevens te bevatten:

 • de patiëntgegevens
 • de huisartsgegevens
 • het af te leveren middel
 • de hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt)
 • de indicatiecode. De code voor complexe verbandmiddelen is: B4 Stoornissen in de huid (voor verbandmiddelen bij complexe wondzorg). B4 indicatiecode is alleen van toepassing op langdurige wondzorg (> 14 dagen).

Bovenstaande geldt alleen voor huisartsen. Voor de overige voorschrijvers blijft gelden dat het formulier verbandmiddelen wordt meegegeven bij het voorschrift. De leveranciers verbandmiddelen zien er op toe dat dit formulier volledig ingevuld aanwezig is.

Beleid en procedure van de beoordeling verbandhulpmiddelen VB en CO

Er zijn veel verschillende merken, typen en soorten verbandhulpmiddelen. De fabrikanten plaatsen alle (nieuwe) producten die ze in Nederland op de markt brengen in de zogenaamde Z-index. Dit is een systeem waarin alle producten een unieke code en adviesprijs krijgen. Er vindt geen inhoudelijke beoordeling plaats met als gevolg dat het soms voorkomt dat er producten worden opgenomen waarvan de werkzaamheid twijfelachtig is. Omdat het declaratiesysteem van CZ gekoppeld is aan het Z-index systeem is er het risico dat deze twijfelachtige producten toch worden vergoed. Daarom beoordeelt CZ iedere maand de producten die nieuw in de Z-index zijn geplaatst. Een product komt alleen voor vergoeding in aanmerking als wordt voldaan aan een aantal criteria.

Voor de wondverbandmiddelen (VB) gelden deze criteria:

Algemene eisen:

Het betreft wondverbandmiddelen die uitwendig worden ingezet bij complexe wondproblematiek en een beschermende en/of herstellende functie hebben. De productomschrijving dient duidelijk weer te geven waar het product voor dient en welke functionaliteiten het product heeft. Een product moet tenminste één van de volgende eigenschappen hebben: reiniging, vochtabsorptie, afdekking en fixatie. Zelfzorgproducten worden uitgesloten. Producten die alleen in klinische setting relevant zijn, worden uitgesloten van vergoeding als wondverbandmateriaal (hulpmiddel).

Transparantie over inzet, eigenschappen en gebruik materiaal:

Op een openbare website (toegankelijk zonder abonnement) van de leverancier en/of fabrikant dient minimaal beschikbaar te zijn in de Nederlandse taal:

 • het middel, het aantal eenheden in een verpakking, de in de verpakking bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieder en gebruiker en de materialen die verwerkt zijn in het middel.
 • Het product dient te worden ingezet in het domein van de complexe wonden.
 • Er dient te worden aangegeven wat de primaire functie of eigenschap is van het product.
 • Er dient te worden aangegeven in welke wondfase, conform het WCS-model, het middel toegepast kan worden met de bijbehorende verbandwisselfrequentie.
 • De prijs van het product dient te zijn weergegeven (AIP).

Voor de Compressie verbandmiddelen (CO) gelden deze criteria:

De compressiemiddelen zijn in te delen in 3 categorieën

 1. Compressiemiddelen die worden toegepast als onderdeel van de wondbehandeling (cure fase).
 2. Compressiemiddelen die worden ingezet ter voorkoming van recidieven bij eerdere wondproblematiek (care fase) en/of die worden ingezet als voorbereiding op TEK / compressie. Overgang aanspraak wondzorg naar aanspraak compensatie vaat- lymfesystemen.
 3. Compressiemiddelen die worden ingezet voor compressiezorg (bijvoorbeeld TEK) / overige compressie hulpmiddelen en er sprake is van permanente inzet waarbij er geen sprake is van wondproblematiek. Deze categorie valt niet onder de complexe wondzorg en valt daardoor buiten dit beoordelingskader.

Algemene eisen
 • De omschrijving van het product dient inzicht te geven in de aard van het gebruik, zelfzorgproducten worden uitgesloten van vergoeding.
 • Producten die alleen in klinische setting relevant zijn worden uitgesloten van vergoeding als wondverbandmateriaal (hulpmiddel).

Transparantie over inzet, eigenschappen en gebruik materiaal
 • Op een openbare website (toegankelijk zonder abonnement) van de leverancier en/of fabrikant dient beschikbaar te zijn in de Nederlandse taal: het middel, het aantal eenheden in een verpakking, de in de verpakking bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieder en gebruiker en de materialen die verwerkt zijn in het middel.
 • Het product dient te worden ingezet in het domein van de complexe wonden.
 • Er dient te worden aangegeven wat de primaire functie is van het product inclusief de drukklasse bij een confectieproduct.
 • De prijs van het product dient te zijn weergegeven (AIP).

Lijst van producten die wij niet vergoeden

CZ publiceert iedere maand een actuele lijst met de producten die niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Kan een verkregen status gewijzigd worden?

Het kan voorkomen dat een product eerst wordt afgewezen, en later alsnog voldoet aan de door ons gestelde eisen. De fabrikant of leverancier kan in deze situatie een verzoek indienen om een verkregen status te wijzigen. Mail ons dan een melding. Wij zullen de melding dan binnen een maand beoordelen. Indien er wordt voldaan aan de door ons gestelde eisen, wordt het product in de eerstvolgende maand van de lijst verwijderd (mutaties aangeleverd voor de 20ste van elke maand, zullen de daaropvolgende maand zo nodig aangepast zijn).

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact