Declareren zonder overeenkomst

Verzekerden hebben keuzevrijheid bij het bepalen naar welke leverancier zij gaan voor de levering van een hulpmiddel. Als de verzekerde echter kiest voor een niet-gecontracteerde leverancier, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de hoogte van de vergoeding. Dat is met name afhankelijk van de gekozen zorgverzekering. Daarnaast gelden er aanvullende eisen, welke zijn opgenomen in het Reglement Hulpmiddelen. Zo is in dergelijke gevallen altijd vooraf toestemming vereist van de zorgverzekeraar.

Zorgbewustpolis

Sinds 2013 kunnen verzekerden de Zorgbewustpolis afsluiten. Net zoals bij de Zorg-op-maatpolis hebben verzekerden de vrijheid van keuze. In de meeste gevallen zal een verzekerde met deze polis zich echter wenden tot een gecontracteerde leverancier, omdat de verzekerde dan de zekerheid heeft dat de vergoeding volledig is. De verzekerde hoeft ook geen bedragen voor te schieten. De leverancier zal rechtstreeks bij CZ declareren. In de situatie waarin de verzekerde met een Zorgbewustpolis ervoor kiest zijn/haar hulpmiddel bij een niet-gecontracteerde leverancier te verkrijgen, dan bedraagt het vergoedingspercentage in 2017 70% van het door de zorgverzekeraar gecontracteerde tarief.

Zorg-op-maatpolis

De meest voorkomende verzekering is de Zorg-op-maatpolis. Bij deze polis hebben de verzekerden op zich wel vrijheid van keuze. In de meeste gevallen zal een verzekerde met deze polis zich echter wenden tot een gecontracteerde leverancier. Hij/zij heeft dan immers de zekerheid dat de vergoeding volledig is en de verzekerde hoeft ook geen bedragen voor te schieten. De leverancier zal rechtstreeks bij CZ declareren. In de situatie waarin de verzekerde met een Zorg-op-maatpolis ervoor kiest zijn/haar hulpmiddel te betrekken van een niet-gecontracteerde leverancier, dan zijn daarop de polisvoorwaarden van de Zorg-op-maatpolis van toepassing. Daarin is onder meer de hoogte van de vergoeding voor restitutie bepaald.

In 2015 bedraagt het vergoedingspercentage 75% van het door de zorgverzekeraar gecontracteerde tarief. Aangezien in de meeste gevallen het door CZ gecontracteerde tarief lager ligt dan het aankoopbedrag, ontvangt de verzekerde in het geval van restitutie een vergoeding die lager ligt dan 75% van het aankoopbedrag. Dit alles is terug te vinden in de verzekeringsvoorwaarden van de Zorg-op-maatpolis.

Zorgkeuzepolis

Bij deze polis heeft een verzekerde veel keuzevrijheid bij het bepalen van de leverancier, zonder dat dit financiële gevolgen heeft. Wendt de verzekerde zich tot een niet-gecontracteerde leverancier, dan bedraagt de vergoeding het wettelijk bedrag of het in Nederland gebruikelijke (marktconforme) tarief. Wel moet de verzekerde de nota voorschieten. Dit alles is terug te vinden in de verzekeringsvoorwaarden van de Zorgkeuzepolis.