Contractering Medisch specialistische zorg en ZBC's

Jaarlijks sluit CZ groep overeenkomsten af met medisch specialistische zorgaanbieders en ZBC's. In deze overeenkomst leggen we afspraken vast over onder andere het omzetplafond en de prijslijst. Ook bepalen we specifieke voorwaarden over bijvoorbeeld kwaliteit, declaraties en aanvragen vooraf.

Hoe krijg ik een overeenkomst?

U moet voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid. Voor ZBC's gelden nog enkele specifieke eisen. Deze staan ook in het zorginkoopbeleid vermeld.

Eerst regelen

  • Om een overeenkomst af te kunnen sluiten, hebt u een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig. U kunt dit certificaat online aanvragen.
  • De AGB-gegevens in Vektis moeten up-to-date zijn. U kunt uw AGB-gegevens online wijzigen.

Hebt u al een contract met CZ groep? Dan dient u een offerte in via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Na het indienen van de offertes starten de onderhandelingen. In november leggen we de overeenkomsten vast.

Hebt u nog geen contract met CZ groep? Dan vult u een vragenlijst in via VECOZO. Daarnaast dient u een businesscase en offerte in. U krijgt bericht als CZ groep onderhandelingen wil starten. Meer informatie vindt u in het zorginkoopbeleid.

Meerjarenafspraken

CZ groep staat open voor meerjarenafspraken. Bij het maken van deze afspraken kijken we naar kwaliteit, maar ook naar prijsniveau en volume. In beginsel maken we afspraken voor 3 jaar.

Vragen?

Relatiebeheer Zorgverleners

(0113) 27 49 99
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:30 uur

Stuur uw vraag via e-mail

Hebt u vragen? We helpen u graag.

E-mail ons