Declareren

Voor Medisch specialistische zorg en Geriatrische revalidatiezorg

Medisch specialistische zorg (MSZ)

Hoe declareert u als gecontracteerde zorgverlener uw medisch specialistische zorg bij CZ groep?

Declareren voor MSZ

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Hoe declareert u als gecontracteerde zorgverlener geriatrische revalidatiezorg bij CZ groep?

Declareren voor GRZ

Niet-gecontracteerde zorgverlener?

Hoe declareert u medisch specialistische zorg en geriatrische revalidatiezorg als u geen contract met ons hebt?

Declareren voor niet-gecontracteerde zorgverleners