Overeenkomst en beleid bijzondere tandheelkunde 2015

Tariefbeschikking

In 2015 zal de NZa-beleidsregel BR-CU-7096 van kracht zijn. Deze beleidsregel is van toepassing op de CBT’s die aan de voorwaarden voldoen zoals in de beleidsregel zijn gesteld. Voor deze CBT’s is de systematiek van de voor- en nacalculatie van toepassing. Het uurtarief voor bijzondere tandheelkunde wordt in een individuele tariefbeschikking door de NZa vastgesteld. Het representatiemodel geldt ook in 2015 voor CBT’s.

Aanleveren relevante stukken 2015

Indien uw CBT één van de door ons gerepresenteerde CBT’s is, verzoeken wij u hierbij om de relevante stukken voor 2015 zo spoedig mogelijk aan te leveren. In de beleidsregel staat welke stukken u dient aan te leveren. Deze kunt u per post of e-mail naar ons sturen

Overeenkomst

CZ beoordeelt in afstemming met de andere representerende zorgverzekeraar de aanvraag en toetst deze aan de beleidsregel. Indien CZ akkoord gaat, laten wij dit weten en vindt de aanvraag richting de NZa plaats. Het aanbod voor de zorgovereenkomst ontvangt het CBT dan daarna per post.

Vragenlijst

Centra of instellingen die in 2014 geen overeenkomst hebben afgesloten met CZ, dienen een vragenlijst in te vullen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.

Deze vragenlijst kunt u invullen en mailen naar rz.mondzorg@cz.nl. De vragenlijst kunt u ook per post sturen naar:

CZ
Ringbaan West 236
Postbus 5130
5004 EC Tilburg

Beleid 2014

Beleid bijzondere tandheelkunde 2014

Vragen

Indien u nog specifieke vragen hebt over de Bijzondere Tandheelkunde kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer Zorgverleners. Te bereiken via telefoonnummer (0113) 27 46 60 of per e-mail: rz.mondzorg@cz.nl

Wilt u weten hoe we onze verzekerden informeren over inkoop van mondzorg? Lees de informatie op het consumentendeel van onze site.