Overeenkomst en beleid mondhygiënisten 2016

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf (met de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA; hierna: CZ) hanteert een open instroombeleid voor vrijgevestigde mondhygiënisten op basis van het contracteerbeleid. Mondhygiënisten kunnen voor het jaar 2016 een zorgovereenkomst afsluiten of rechtstreeks declareren via de betalingsvoorwaarden mondzorg.

Aanbiedingsbrief en zorgovereenkomst 2016

Vrijgevestigde mondhygiënisten die in de afgelopen twee jaar een contractuele relatie hebben met CZ en nieuwe instromers ontvangen in september 2015 een aanbiedingsbrief voor een zorgovereenkomst van CZ. Als uw praktijkvoering gedurende 2016 start, kunt u contact opnemen met Relatiebeheer Zorgverleners via de contactgegevens zoals onderaan vermeld. CZ kiest ervoor om in het kader van duurzaam papiergebruik, het Algemeen Deel van de zorgovereenkomst alleen op de website te publiceren, onder Downloads. 

Contracteerbeleid vrijgevestigde mondhygiënisten en tarieven

Op basis van de Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2016 van de NZa heeft CZ beoordeeld welke prestaties in de Prestatie- en tarievenlijst bij de zorgovereenkomst zijn opgenomen. In deze lijst zijn geen bedragen opgenomen bij de prestaties. De maximale honorariumtarieven van de NZa zijn van toepassing op de zorgovereenkomst.

Op deze pagina onder Downloads kunt u de Prestatie- en tarievenlijst 2016 voor de vrijgevestigde mondhygiënisten nalezen welke prestaties gedeclareerd kunnen worden en welke behandelingen al dan niet op verwijzing van de tandarts dienen te gebeuren.

Voordelen zorgovereenkomst 2016

Een zorgovereenkomst sluiten met CZ biedt administratieve en financiële voordelen. Wij hebben voor u een tabel samengesteld die deze voordelen schematisch weergeeft.

Beleid 2015

Beleid mondhygiënist 2015.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. De gegevens vindt u op de pagina Contact.