Overeenkomst en beleid tandprotheticus 2017

CZ hanteert een open instroombeleid voor tandprothetische praktijken die ingeschreven staan bij het ONT. Tandprothetici kunnen voor de komende drie jaar (2017-2019) een zorgovereenkomst aangaan. We hebben hiervoor gekozen, omdat CZ belang hecht aan duurzame relaties op het gebied van tandprothetiek.

Aanbiedingsbrief en zorgovereenkomst 2017-2019

Alle tandprothetische praktijken, waarvan bij ons bekend is dat er minimaal één tandprotheticus werkzaam is,hebben in september een aanbiedingsbrief voor een overeenkomst van CZ ontvangen, inclusief het Individueel Deel van de overeenkomst en de tarievenlijst . Als uw praktijkvoering gedurende de periode 2017-2019 start, kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerders via de contactgegevens zoals onderaan vermeld. CZ kiest ervoor om in het kader van duurzaam papiergebruik, het Algemeen Deel van de overeenkomst, alleen op de website te publiceren. Hierin zijn de algemene bepalingen van de zorgovereenkomst opgenomen.

Voordelen zorgovereenkomst 2017-2019

Een zorgovereenkomst sluiten met CZ biedt administratieve en financiële voordelen. Wij hebben voor u een tabel samengesteld die deze voordelen schematisch weergeeft.

Contracteerbeleid tandprothetische praktijken en tarievenlijst

Op basis van de Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2017 van de NZa heeft CZ beoordeeld welke prestaties wij met u af willen spreken. CZ heeft ook gekeken naar de afspraken van het afgelopen jaar en de wet- en regelgeving inzake bevoegdheden voor de vaststelling van de zorg die door een tandprotheticus geboden kan worden. Hier kunt u de tarievenlijst 2017 voor de tandprothetische praktijken nalezen. De tarieven zijn, net als voorgaande jaren, gebaseerd op de tarieven zoals vastgesteld door de NZa. CZ heeft een aanbod gedaan met een percentage van 90% van de betreffende honorariumprestaties uit de Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2017. Er kan dus geen hoger bedrag in rekening worden gebracht (zowel bij CZ als bij de verzekerde) dan de bedragen opgenomen in de tarievenlijst 2017.

Uitleg maximering materiaal- en techniekkosten

De maximering van materiaal- en techniekkosten geldt voor de basiszorg waarvoor een akkoordverklaring nodig is. Deze maximering geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en staat dus geheel los van de zorgovereenkomst 2017-2019. Het al dan niet tekenen van de zorgovereenkomst heeft hiervoor dus geen consequenties. De daadwerkelijke materiaal- en techniekkosten moeten uiteindelijk gedeclareerd worden, met inachtneming van de maximale bedragen. Onder Downloads vindt u de overzichten met maximale materiaal- en techniekkosten voor implantologie en overige mondzorg.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. De gegevens vindt u op de pagina Contact.