Spiegelinformatie / behandelindex

Hebt u een overeenkomst met ons gesloten voor eerstelijns ergotherapie? dan ontvangt u elk jaar spiegelinformatie. De basis voor de spiegelinformatie zijn de declaraties ergotherapie die wij van u en alle andere zorgaanbieders ergotherapie met een overeenkomst via VECOZO hebben ontvangen.

Behandelindex

In de spiegelinformatie vindt u de behandelindex van uw praktijk(en). De behandelindex is het gemiddeld aantal kwartieren ergotherapie dat in uw praktijk aan onze verzekerden is verleend, vergeleken met het gemiddeld aantal kwartieren dat door alle zorgaanbieders ergotherapie die via VECOZO bij ons declareren. De behandelindex wordt vastgesteld met patiëntengroepen. Elke patiëntengroep heeft de volgende kenmerken: 

  • leeftijd
  • geslacht

Hoe meer patiënten in een bepaalde patiëntengroep zitten, hoe zwaarder de behandelindex van die patiëntengroep meetelt in de totale behandelindex van de praktijk.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de spiegelinformatie? Mogelijk staat uw vraag al tussen de veelgestelde vragen. Vindt u daar geen antwoord dan kunt u uw vraag stellen via inkoopparamedischezorg@cz.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk uw praktijk AGB-code.