Overeenkomst ergotherapie aanvragen

Wilt u een overeenkomst eerstelijns ergotherapie bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan ons inkoopbeleid. Dit toetsen we met een vragenlijst. Voor de aanvraagprocedure moet u een aantal stappen doorlopen. De vragenlijst maakt deel uit van die procedure. De volgende zorgaanbieders komen in aanmerking voor een overeenkomst ergotherapie:

  • een persoon die rechtsgeldig de titel ergotherapeut mag voeren volgens artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en het daarop gebaseerde "Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut", die voor eigen rekening en risico eerstelijns ergotherapie verleent 
  • een door CZ gecontracteerde diëtist, fysiotherapeut, logopedist of oefentherapeut die voor eigen rekening en risico zorg verleent en één of meerdere ergotherapeuten in loondienst heeft 
  • een instelling met rechtspersoonlijkheid met als kernactiviteit het aanbieden van eerstelijns ergotherapie zoals opgenomen in de Zorgverzekeringswet? 
  • een Wlz-instelling waarbij de AGB-code begint met 30, 45, 46, 47

Ga naar het stappenplan voor ergotherapeuten en andere zorgaanbieders.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact