Akkoordverklaring fysiotherapie

Wanneer is een akkoordverklaring nodig?

Of u een akkoordverklaring aan moet vragen, ligt aan welke overeenkomst u hebt afgesloten met CZ.

Wel een overeenkomst?

Hebt u met ons in 2018 een overeenkomst gesloten voor eerstelijns fysiotherapie? Dan maken wij in de overeenkomst fysiotherapie afspraken over het declareren. Als u zich aan deze afspraken houdt, is een akkoordverklaring niet nodig. Bewaar de geldige verwijzing in het patiëntendossier.

Geen overeenkomst?

Zorgaanbieders zonder een overeenkomst eerstelijns fysiotherapie 2018 moeten voorafgaand aan de behandeling van de verzekerden die vanaf 1 januari 2018 in behandeling komen een akkoordverklaring aanvragen. Dit geldt voor alle aandoeningen die voorkomen op Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Van wie moet de verwijzing komen?

Dat kunt u opzoeken in de medische diagnosecodelijst. Daarin vindt u precies of een verwijzing van de huisarts of specialist verplicht is. Ook staat op deze lijst aangegeven welke diagnosecode u moet gebruiken en hoe lang er aanspraak vanuit de Basisverzekering mogelijk is.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact