Akkoordverklaring fysiotherapie

Wanneer is een akkoordverklaring nodig?

Of u een akkoordverklaring aan moet vragen, ligt aan welke overeenkomst u voor 2017 hebt afgesloten met CZ.

Wel een overeenkomst?

Hebt u met ons in 2017 overeenkomst gesloten voor eerstelijns fysiotherapie? Dan maken wij in de overeenkomst fysiotherapie afspraken over het declareren. Als u zich aan deze afspraken houdt, is een akkoordverklaring niet nodig. Bewaar de geldige verwijzing in het patiëntendossier.

Geen overeenkomst?

Zorgaanbieders zonder een overeenkomst eerstelijns fysiotherapie 2017 moeten voorafgaand aan de behandeling van de verzekerden die vanaf 1 januari 2017 in behandeling komen een akkoordverklaring aanvragen. Dit geldt voor alle aandoeningen die voorkomen op

Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Van wie moet de verwijzing komen?

Dat kunt u opzoeken in de medische diagnosecodelijst. Daarin vindt u precies of een verwijzing van de huisarts of specialist verplicht is. Ook staat op deze lijst aangegeven welke diagnosecode u moet gebruiken en hoe lang er aanspraak vanuit de Basisverzekering mogelijk is. Bij een medische diagnose die recht geeft op onbeperkte fysiotherapie vanuit de Basisverzekering, moet u elk jaar een nieuwe verwijzing toevoegen aan het behandeldossier. De verwijzing mag dan van de huisarts zijn.

Direct antwoord?

Chat met Relatiebeheer Zorgverleners als u vragen hebt over uw contract- en zorgverlenersgegevens.

Chat
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
9:00 – 17:00 uur