Beheersmodel fysiotherapie

Om een aantal van de kwaliteitsbepalingen uit de overeenkomst te laten toetsen kan CZ het beheersmodel  inzetten. Tijdens een beheersmodel audit toetst een auditbureau op een transparante en objectieve wijze.

Tijdens de audit worden minimaal de volgende items getoetst: 

  1. Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
  2. Praktijkorganisatie/Inrichting/Accommodatie
  3. Hygiëne/Privacy/Veiligheid
  4. Wet- en regelgeving
  5. Methodisch handelen (via dossiertoets)
  6. Richtlijnen KNGF (via dossiertoets).

De volledige auditcriteria en normering vindt u onder de downloads op deze pagina.

Auditbureaus

Informatie over onder andere de aanmelding en de kosten vindt u op de website van de auditbureaus: 

Meer informatie is te vinden op de site van het SKMZ.

Vragen?

Hebt u nog vragen over het Beheersmodel? Misschien staat uw vraag al tussen de veelgestelde vragen. Vindt u daar geen antwoord, stel dan uw vraag via inkoopparamedischezorg@cz.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk de AGB-code van de praktijk.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact