Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie

CZ wil praktijken stimuleren om met de Kwaliteitstoets aan te tonen dat zij werken volgens de richtlijnen van de NVLF. Wij belonen praktijken die de Kwaliteitstoets vrijwillig laten uitvoeren en deze met een positief resultaat hebben afgerond.

Aanvraagprocedure

Wilt u zich aanmelden voor de vrijwillige Kwaliteitstoets? Kijk dan op de website van de auditbureaus voor meer informatie, onder andere over de kosten van de toets en de geldigheidsduur van de uitslag van de toets:

De kosten van de vrijwillige Kwaliteitstoets zijn voor uw rekening.

Hebt u de Kwaliteitstoets met een positief resultaat afgesloten en wilt u in aanmerking komen voor het hogere tarief? Stuur dan een kopie/scan van het certificaat dat het auditbureau heeft verstrekt, samen met de gegevens van uw praktijk via e-mail. Wij doen ons best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen.

Honorering

De hoogte van de toeslag bedraagt € 2,- of € 3,- en wordt bepaald door de hoogte van de behandelindex 2016 van uw praktijk(en) in combinatie met het aantal behandelde verzekerden van CZ groep in 2016. De toeslag geldt voor de volgende prestaties: individuele zitting reguliere logopedie, individuele zitting reguliere telelogopedie, individuele zitting stotteren, individuele zitting telelogopedie stotteren, individuele zitting afasie, individuele telelogopedie afasie, individuele zitting preverbale logopedie.

In onderstaand schema kunt u zien welke toeslag onder welke voorwaarden in 2018 van toepassing is. Let op! De toeslag is alleen van toepassing als de kwaliteitstoets vrijwillig is uitgevoerd en positief is afgerond én CZ groep een geldig en juist certificaat hiervan heeft ontvangen.

Aantal in 2016 behandelde verzekerden van CZ groep > 10 Aantal in 2016 behandelde verzekerden van CZ groep
≥ 1 en ≤ 10
Gerealiseerde behandelindex 2016
≥ 120 - < 150
Gerealiseerde behandelindex 2016
< 120
Gerealiseerde behandelindex 2016 Geen gerealiseerde behandelindex 2016
€ 2,- € 3,- € 2,- € 2,-


De aangepaste tarieven gaan in per eerste van de maand waarin wij het certificaat van u hebben ontvangen en zijn geldig tot de einddatum van de lopende overeenkomst eerstelijns logopedie. Indien het certificaat eerder verloopt, geldt de toeslag gedurende de geldigheidsduur van het certificaat.

Erkenning uitslag Kwaliteitstoets

Wij nemen de positieve uitslag van een vrijwillig uitgevoerde Kwaliteitstoets alleen over als blijkt dat tijdens die toets (mogelijk) ook dossiers van onze verzekerden zijn getoetst. Dit is het geval als ervoor gekozen wordt om de dossiertoets te laten uitvoeren over in ieder geval ook dossiers van onze verzekerden of over de verzekerden van alle verzekeraars.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de Kwaliteitstoets logopedie? Dan kunt u deze stellen via inkoopparamedischezorg@cz.nl. Vermeld in uw bericht duidelijk de AGB-code van uw praktijk.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact