Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie

CZ wil praktijken stimuleren om met de Kwaliteitstoets aan te tonen dat zij werken volgens de richtlijnen van de NVLF. Wij belonen praktijken die de Kwaliteitstoets vrijwillig laten uitvoeren en deze met een positief resultaat hebben afgerond.

Aanvraagprocedure

Wilt u zich aanmelden voor de vrijwillige Kwaliteitstoets? Kijk dan op de website van de auditbureaus voor meer informatie, onder andere over de kosten van de toets en de geldigheidsduur van de uitslag van de toets:

De kosten van de vrijwillige Kwaliteitstoets zijn voor uw rekening.

Hebt u de Kwaliteitstoets met een positief resultaat afgesloten en wilt u in aanmerking komen voor het hogere tarief? Stuur dan een kopie/scan van het certificaat dat het auditbureau heeft verstrekt, samen met de gegevens van uw praktijk via e-mail. Wij doen ons best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen.

Honorering

De hoogte van het tarief wordt bepaald door de hoogte van de behandelindex 2015 van uw praktijk(en). Voor de overeenkomst 2016 geldt de behandelindex 2014 en zijn andere tarieven van toepassing.

In onderstaand schema kunt u zien welke andere tarieven onder welke voorwaarden in 2017 van toepassing zijn.

Let op: onderstaande tarieven gelden alleen als de vrijwillige Kwaliteitstoets positief is afgerond en wij het certificaat hiervan hebben ontvangen.

Tarieven 2017

Prestatie Behandelindex 2015 lager dan 120,
de vrijwillige kwaliteitstoets is positief afgerond
en het certificaat hiervan is door CZ ontvangen
Behandelindex 2015 120 of hoger of geen behandelindex 2015 vastgesteld,
de vrijwillige kwaliteitstoets is positief afgerond
en het certificaat hiervan is door CZ ontvangen
Individuele zitting reguliere logopedie € 34,15 € 33,15
Individuele zitting reguliere telelogopedie € 34,15 € 33,15
Individuele zitting stotteren € 65,30 € 64,30
Individuele zitting telelogopedie stotteren € 65,30 € 64,30
Individuele zitting afasie € 65,30 € 64,30
Individuele zitting telelogopedie afasie € 65,30 € 64,30
Individuele zitting preverbale afasie € 65,30 € 64,30

De aangepaste tarieven gaan in per eerste van de maand waarin wij het certificaat van u hebben ontvangen en zijn geldig tot de einddatum van de lopende overeenkomst eerstelijns logopedie.

Erkenning uitslag Kwaliteitstoets

Wij nemen de positieve uitslag van een vrijwillig uitgevoerde Kwaliteitstoets alleen over als blijkt dat tijdens die toets (mogelijk) ook dossiers van onze verzekerden zijn getoetst. Dit is het geval als ervoor gekozen wordt om de dossiertoets te laten uitvoeren over in ieder geval ook dossiers van onze verzekerden of over de verzekerden van alle verzekeraars.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de Kwaliteitstoets logopedie? Dan kunt u deze stellen via inkoopparamedischezorg@cz.nl. Vermeld in uw bericht duidelijk de AGB-code van uw praktijk.

Direct antwoord?

Chat met Relatiebeheer Zorgverleners als u vragen hebt over uw contract- en zorgverlenersgegevens.

Chat
Even geen medewerker beschikbaar
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
9:00 – 17:00 uur