Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie

CZ wil praktijken stimuleren om met de Kwaliteitstoets aan te tonen dat zij werken volgens de richtlijnen van de NVLF. Wij belonen praktijken die de Kwaliteitstoets vrijwillig laten uitvoeren en deze met een positief resultaat hebben afgerond.

Aanvraagprocedure

Wilt u zich aanmelden voor de vrijwillige Kwaliteitstoets? Kijk dan op de website van de auditbureaus voor meer informatie, onder andere over de kosten van de toets en de geldigheidsduur van de uitslag van de toets:


De kosten van de vrijwillige Kwaliteitstoets zijn voor uw rekening.

Hebt u de Kwaliteitstoets met een positief resultaat afgesloten en wilt u in aanmerking komen voor het hogere tarief? Stuur dan een kopie/scan van het certificaat dat het auditbureau heeft verstrekt, samen met de gegevens van uw praktijk naar inkoopparamedischezorg@cz.nl. Wij doen ons best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen.

Honorering

De hoogte van het tarief wordt bepaald door de hoogte van de behandelindex 2014 van uw praktijk(en). Voor de overeenkomst 2015 geldt de behandelindex 2013 en zijn andere tarieven van toepassing.

In onderstaand schema kunt u zien welke andere tarieven onder welke voorwaarden in 2016 van toepassing zijn.

Let op: onderstaande tarieven gelden alleen als de vrijwillige Kwaliteitstoets positief is afgerond en wij het certificaat hiervan hebben ontvangen.

Prestatie Behandelindex 2014 < 120 Behandelindex 2014   120 of
geen behandelindex 2014 vastgesteld
Individuele zitting reguliere logopedie € 33,50 € 32,50
Individuele zitting reguliere telelogopedie € 33,50
€ 32,50

Individuele zitting stotteren

€ 64,00 € 63,00
Individuele zitting telelogopedie stotteren € 64,00
€ 63,00

Individuele zitting preverbale logopedie

€ 64,00 € 63,00

Individuele zitting afasie

€ 64,00 € 63,00
Individuele zitting telelogopedie afasie € 64,00
€ 63,00

De aangepaste tarieven gaan in per eerste van de maand waarin wij het certificaat van u hebben ontvangen en zijn geldig tot de einddatum van de lopende overeenkomst eerstelijns logopedie.

Erkenning uitslag Kwaliteitstoets

Wij nemen de positieve uitslag van een vrijwillig uitgevoerde Kwaliteitstoets alleen over als blijkt dat tijdens die toets (mogelijk) ook dossiers van onze verzekerden zijn getoetst. Dit is het geval als ervoor gekozen wordt om de dossiertoets te laten uitvoeren over in ieder geval ook dossiers van onze verzekerden of over de verzekerden van alle verzekeraars.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de Kwaliteitstoets logopedie? Dan kunt u deze stellen via inkoopparamedischezorg@cz.nl. Vermeld in uw bericht duidelijk de AGB-code van uw praktijk.

Direct antwoord?

Chat met Relatiebeheer Zorgverleners als u vragen hebt over uw contract- en zorgverlenersgegevens.

Chat
Even geen medewerker beschikbaar
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
9:00 – 17:00 uur