Logopedie declareren

Geen vergoeding declaraties logopedie zonder aanspraak Zvw

CZ toetst de declaraties logopedie met een behandeldatum vanaf 1 januari 2016 in het declaratieproces aan het hebben van aanspraak vanuit de Zorgverzekeringswet. Om die reden vergoeden wij vanaf die datum declaraties ingediend met de diagnosecodes 4000, 4100, 4200 en 4300 niet langer. Deze declaraties worden afgewezen. Declaraties met diagnosecode 0000 vergoeden wij alleen in combinatie met de prestaties anamnese en onderzoek na verwijzing en eenmalig onderzoek. Alle andere prestaties gecombineerd met diagnosecode 0000 wijzen wij af.

Voorwaarden voor declareren

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de bijlage Administratie van de overeenkomst de voorwaarden voor het declareren. Hebt u geen overeenkomst met CZ gesloten? Declareer dan volgens de Betaalvoorwaarden declareren zonder zorgovereenkomst.

Lever in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg. 

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 maart van het lopende kalenderjaar.

UZOVI-code

Dien alle declaraties in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Delta Lloyd en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA.

Verrichtingscodes

Bekijk het overzicht van de verrichtingscodes voor eerstelijns logopedie. In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden teruglezen waar aan moet worden voldaan als u deze prestaties bij ons in rekening wilt brengen.

Ei-standaard: vullen rubriek 422 zorgverlener/ uitvoerder

Lees voor het vullen van rubriek 422 zorgverlener/uitvoerder eerst de instructie.

Diagnosecodelijst

Voor logopedie zijn door de NVLF verschillende diagnosecodes gedefinieerd. Gebruik bij declaraties altijd de juiste code van de diagnosecodelijst.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Maak voor het downloaden gebruik van de instructie 'raadplegen retourinformatie'.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact