Verzekeringsvoorwaarden vervoer

Eigen bijdrage

Verzekerden met de aanvullende verzekering Supertop/Supertop Garant of Excellent/Excellent Garant hebben recht op een vergoeding van de eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer per taxi, openbaar vervoer of eigen vervoer.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico per verzekerde bedraagt in 2016 € 385,- (2015: € 375,-) per kalenderjaar en is niet verzekerbaar. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Het eigen risico wordt toegepast op alle verstrekkingen uit de basisverzekering met uitzondering van:

  • inschrijfgeld en kosten van zorg bij een huisarts;
  • kosten van verloskundige zorg en kraamzorg;
  • kosten van nacontroles van nier- en leverdonoren;
  • hulpmiddelen in bruikleen;
  • ketenzorg.

Naast het verplichte eigen risico betaalt de verzekerde voor zittend ziekenvervoer een jaarlijkse eigen bijdrage. Voor 2016 is dat € 98,- (2015: € 97,-). Van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer halen we de eigen bijdrage er af. Daarna verrekenen we de vergoeding met het openstaand (verplicht of vrijwillige) eigen risico.

Incassoprocedure vervoer

Als taxivervoerder moet u gebruik maken van onze incassoprocedure vervoer. Het innen van de eigen bijdrage en het eigen risico loopt dan via het CZ zorgverzekeringsbedrijf (binnen zes maanden na ontvangst van de nota). Het CZ zorgverzekeringsbedrijf int deze kosten bij de verzekerde. Vanaf de eerste rit kunt u de volledige kosten rechtstreeks bij het CZ zorgverzekeringsbedrijf declareren. In de overeenkomst taxivervoer kunt u meer lezen over de voorwaarden van de incassoprocedure.