Publicatie tariefpercentages 2019

In het zorginkoopbeleid GGZ 2019 heeft CZ groep aangegeven dat de tariefpercentages 2019 uiterlijk 4 weken na publicatie van de NZa tarieven 2019 worden gepubliceerd. Hieronder geven wij de tariefpercentages van het maximale NZa tarief 2019 weer voor vrijgevestigde zorgaanbieders in de gbGGZ en gGGZ.

25 juli 2018

Vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de gbGGZ

Voor vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de gbGGZ hanteren we in 2019 3 maximum tarieven:

Basistarief 86%
Basistarief + visitatie NIP of LVVP 89%
Basistarief + extra inspanningen 92%

De extra inspanningen die tot een hoger tarief leiden, staan beschreven in bijlage 4 van het zorginkoopbeleid GGZ 2019.

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de gGGZ

Voor de gespecialiseerde GGZ hanteert CZ groep 2 maximumtarieven in 2019:

Psychotherapeuten 91%
Psychiaters 96%

De inzet van onder andere medebehandelaren en de geoffreerde korting hebben invloed op het uiteindelijke tariefpercentage 2019.

Instellingen in de gbGGZ

Voor instellingen in de gbGGZ hanteren we 2 maximum tarieven in 2019:

Basistarief 94%
Basistarief + extra inspanningen 100%

De extra inspanningen die tot een hoger tarief leiden, staan beschreven in bijlage 4 van het zorginkoopbeleid GGZ 2019.