Zorg met een laag zorgprofiel

Woonde u in 2015 niet in een zorginstelling en hebt u een laag zorgprofiel? Dan hebben we u gevraagd of u naar een instelling wilt verhuizen.

Uw zorgprofiel van het CIZ

Het CIZ regelt uw indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ geeft daarbij aan welke zorgprofiel u hebt.

Wat is een laag zorgprofiel?

Uw zorgprofiel staat vermeld op uw CIZ-indicatie. Lage zorgprofielen zijn:

  • Verpleging en verzorging (VV): VV-1, VV-2 of VV-3 
  • Verstandelijk gehandicapten (VG) (18 jaar en ouder): VG-1 of VG-2 
  • Lichamelijk gehandicapten (LG): LG-1 of LG-3 
  • Zintuiglijk gehandicapten auditief (ZGAUD): ZGaud-1
  • Zintuiglijk gehandicapten visueel (ZGVIS): ZGvis-1

Thuis wonen met een laag zorgprofiel

Hebt u zorg thuis nodig en ervoor gekozen thuis te blijven wonen? Dan krijgt u de zorg van de gemeente of uw zorgverzekeraar. U kunt met uw CIZ-indicatie op een later moment nog altijd verhuizen naar een instelling.

Verhuizen naar een zorginstelling met een laag zorgprofiel

Als u verhuist naar een zorginstelling, wordt de zorg door CZ zorgkantoor geregeld (en niet meer door uw zorgverzekeraar of gemeente). De zorginstelling mag u niet weigeren op basis van uw indicatie met een laag zorgprofiel. Ook mag de zorginstelling u niet naar het CIZ verwijzen voor een nieuwe indicatie als uw zorgbehoefte gelijk is gebleven. Uw eigen indicatie geeft u recht op zorg in een instelling.

Wilt u verhuizen naar een instelling, maar is er nog geen plek?

  • Dan krijgt u de zorg die u nodig hebt bij u thuis, totdat u naar de zorginstelling van uw voorkeur kunt verhuizen. De zorg thuis wordt dan niet meer geregeld door de gemeente en/of uw zorgverzekeraar maar door CZ zorgkantoor. 
  • Het kan zijn dat een andere zorginstelling in de omgeving eerder plek heeft dan de zorginstelling van uw voorkeur. Wij adviseren u om deze eerst vrijkomende plaats in de omgeving te accepteren. Anders kunt u niet op de wachtlijst van de instelling van uw voorkeur blijven staan. Zodra een plek vrijkomt bij de zorginstelling van uw voorkeur, kunt u daar naartoe verhuizen.