Komt u in aanmerking voor Meerzorg?

Hebt u meer zorg nodig dan dat op uw zorgprofiel staat? Dan komt u misschien in aanmerking voor ‘meerzorg’. Dat werkt zó.

Welk zorgprofiel staat op uw indicatiebesluit?

Hebt u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan staat op uw indicatiebesluit welk zorgprofiel
(ZorgZwaartePakket of ZZP) bij uw zorgbehoefte past. Bij elk zorgprofiel hoort een gemiddeld aantal uren zorg. De soort zorg en het aantal uren zorg kan per zorgprofiel anders zijn.

Het CIZ beoordeelt bij bepaalde aanvragen direct of er sprake is van een zware zorgbehoefte. Dat doet het CIZ bij mensen die ademhalingsondersteuning nodig hebben of bij mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met zware lichamelijke problemen. In alle andere gevallen bepaalt CZ zorgkantoor dit zelf.

CZ zorgkantoor beslist vervolgens in alle gevallen of er sprake is van ‘meerzorg’.

Wanneer komt u in aanmerking voor meerzorg?

Hebt u meer zorg nodig (meer dan 25%) dan het gemiddelde aantal uren zorg dat past bij uw zorgprofiel? Dan kan er sprake zijn van ‘meerzorg’ en kunt u in aanmerking komen voor extra zorg (extra budget) als u in een instelling woont of als u Wlz-zorg thuis krijgt. CZ zorgkantoor beslist in alle gevallen of sprake is van 'meerzorg'.

Het zorgkantoor kijkt niet alleen hoeveel zorg u nodig heeft maar ook of:

 • de zorg niet (gedeeltelijk) overgenomen kan worden door bijvoorbeeld uw partner of familie en/of
 • u een indicatie hebt voor een van de volgende zorgprofielen.

Hebt u zorg thuis? Een aanvraag voor meerzorg is mogelijk als de regeling Extra kosten thuis niet voldoende ruimte biedt om de extra zorg in te zetten.

Welk zorgprofiel komt in aanmerking voor meerzorg?

Zorgprofiel voor iemand met een (licht) verstandelijke beperking (VG, LVG, SGLVG)

 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (VG5)
 • (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (VG7)
 • Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (VG8)
 • Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (LVG4)
 • Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (LVG5)
 • Behandeling in een SGLVG behandelcentrum (SGLVG)

Zorgprofiel voor iemand met een lichamelijke beperking (LG)

 • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (LG5)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (LG6)
 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (LG7)

Zorgprofiel voor iemand met een beperking aan het gehoor (ZG auditief)

 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (ZG3 auditief)

Zorgprofiel voor iemand met een beperking aan het gezichtsvermogen (ZG visueel)

 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (ZG5 visueel)

Zorgprofiel voor een ouder iemand (VV)

 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met nadruk op begeleiding (VV7)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met nadruk op verzorging/verpleging (VV8)

Zorgprofiel voor iemand met een psychische ziekte (GGZ)

 • Voorgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (GGZ -B6, alleen als u in een instelling verblijft)
 • Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (GGZ-B7, alleen als u in een instelling verblijft)

Meerzorg aanvragen

Het CIZ en CZ zorgkantoor kunnen niet van iedere cliënt signaleren of er sprake is van een zware zorgvraag met extra zorgbehoefte (meerzorg). Denkt u dat dit van toepassing is op uw situatie? Of staat op uw indicatie dat u in aanmerking komt voor meerzorg? Bespreek het met uw zorgverlener of neem contact op met onze adviserend verpleegkundigen.