Wat betaalt u voor uw zorg in een instelling?

U hoeft uw Wlz-zorg niet zelf te betalen. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Ook kan uw zorgverlener aanvullende diensten of producten aanbieden tegen betaling.

Uw eigen bijdrage

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor uw Wlz-zorg. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt hoeveel u precies moet betalen. Dit hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Twintig uur zorg of minder per maand?

U betaalt in die situatie een verlaagde eigen bijdrage van € 23,- per maand. Het kan zijn dat het aantal uren zorg per maand wisselt: soms boven de 20 uur, soms eronder. Dan betaalt u € 23,- voor de maanden waarin u (minder dan) 20 uur zorg ontvangt. Voor de maanden waarin u meer dan 20 uur zorg afneemt, geldt een hogere eigen bijdrage. Dit ziet u terug op de beschikking die u van het CAK ontvangt.

Eigen bijdrage voor dagbesteding en behandeling

Ontvangt u uitsluitend zorg vanuit de Wlz in de vorm van ‘dagbesteding’ of behandeling? Daarvoor geldt vanaf 1 april 2018 ook een eigen bijdrage.

Bijbetaling voor aanvullende diensten en producten

Uw zorgverlener mag u diensten of producten aanbieden die niet onder de Wlz vallen. Zoals bijvoorbeeld uitstapjes of het wassen van uw kleding. Hiervoor mag uw zorgverlener u om een bijbetaling vragen. U bent niet verplicht om deze diensten of producten af te nemen. Uw zorgverlener kan u vertellen voor welke producten of diensten u moet bijbetalen. Neem contact op of kijk op de website van uw zorgverlener.

Gaat u weer zelfstandig wonen?

Dan betaalt u de verhuiskosten zelf. Wel betaalt u tot uw verhuizing vaak een lage eigen bijdrage. Neem contact op met uw zorginstelling of u in aanmerking komt voor een lage eigen bijdrage. Uw zorginstelling stuurt dan het formulier ‘Terugkeer naar zelfstandig wonen Wlz’ naar het CZ zorgkantoor. Wij ondertekenen het formulier en sturen het naar het CAK. Het CAK neemt uw verzoek in behandeling.

Meer over: