Belangrijkste vragen combinatiepolis ‘Zorgvariatiepolis’

U, of iemand die met u is meeverzekerd, had in 2023 de restitutiepolis ‘Zorgkeuzepolis’. We willen u laten weten dat de restitutiepolis vanaf 2024 wordt vervangen door de combinatiepolis ‘Zorgvariatiepolis’. Dit heeft een gevolg voor de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners in de wijkverpleging of GGZ.

Had u na het lezen van de brief nog vragen over deze wijziging of uw vergoeding? We somden de belangrijkste vragen voor u op. 

Belangrijkste onderwerpen

Vervanging restitutiepolis door combinatiepolis

Zorg

Regeling voor 2024

Gecontracteerde zorgverleners

Wachtlijsten

Vergoedingen

Communicatie en contact

Naar boven