Internationale Zorgpas

Wilt u voor geplande zorg naar een Duitse medisch specialist in de drie Euregio’s Maas-Rijn, Maas-Rijn Noord en Rijn-Waal? Dat gaat heel makkelijk met de Internationale Zorgpas van CZ en de Duitse Krankenkasse 'Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland/Hamburg' (AOK). U heeft een verwijzing van de (huis)arts nodig.

Hoe werkt de Internationale Zorgpas?

De Duitse zorgverlener controleert aan de hand van de Internationale Zorgpas online of u verzekerd bent bij CZ. De zorgverlener weet dan, dat hij de kosten rechtstreeks met de AOK kan afrekenen. De AOK rekent uw zorgkosten vervolgens af met CZ. U hoeft de kosten van de behandeling niet zelf aan de zorgverlener te betalen. Zorg die wordt afgerekend met de internationale zorgpas verrekent CZ met het eigen risico.

Waar moet u op letten?

We hebben met de AOK afspraken gemaakt over de zorg die onder de Internationale Zorgpas valt. Dit zijn alle gangbare medisch specialistische behandelingen waarvoor u in Nederland verzekerd bent.

Verwijst de Duitse medisch specialist u door naar een andere zorgverlener of schrijft deze iets voor? Dan kan het zijn dat zorg afgerekend wordt, die niet onder de Internationale Zorgpas valt. We betalen deze zorg aan de AOK en u ontvangt van ons een rekening. We kijken dan graag voor u of u toch verzekerd bent voor deze zorg. Op de rekening van de AOK zien wij niet welke zorg u gehad heeft. Vraag daarom bij uw zorgverlener een uitgesplitste rekening op en declareer deze op de manier die ú het fijnst vindt. Met de CZ app, Mijn CZ of per post naar CZ: Postbus 4126, 5004 JC Tilburg t.a.v. Afdeling verzekerden Buitenland. U krijgt dan een vergoeding volgens uw verzekeringsvoorwaarden.

Hoe vraagt u een Internationale Zorgpas aan?

  • Schriftelijk: via Postbus 90152, 5000 LD Tilburg
  • Telefonisch: via telefoonnummer 088 555 77 77


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja / Nee

Heeft u nog vragen?

Naar boven