Registreren voor de Verdragspolis

Hebt u een zorgverzekering in het buitenland en woont u in Nederland? Met de Verdragspolis krijgt u ook uw zorg in Nederland gewoon vergoed. U betaalt hiervoor geen extra kosten.

Wat is de Verdragspolis?

Met de Verdragspolis krijgt u zorg in Nederland vergoed alsof u in Nederland verzekerd bent. De vergoedingen zijn gelijk aan die van de CZ Zorg-op-maatpolis (een naturapolis). Zorg in het land waar u verzekerd bent, krijgt u vergoed via uw reguliere buitenlandse zorgverzekering.

Omdat u al premie betaalt aan uw buitenlandse ziektekostenverzekeraar hoeft u voor de Verdragspolis geen premie meer te betalen. Wel betaalt u soms Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2021 € 385. De Verdragspolis heeft geen vrijwillig eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
Voor sommige zorg betaalt u géén eigen risico, zoals de huisarts en kraamzorg. Ook als u zorg gebruikt in het land waar u werkt of een uitkering of pensioen krijgt, betaalt u geen eigen risico.
voor de zorg die u in Nederland krijgt.

Voor zorg in Nederland kunt u naar onze 45.000 gecontracteerde zorgverleners. Met hen hebben we afspraken gemaakt over de prijs en kwaliteit van hun zorg.

Wilt u een uitgebreidere vergoeding voor zorg in Nederland? Dan kunt u kiezen uit de aanvullende verzekeringen van CZ. Voor de aanvullende verzekering betaalt u wel premie.

Naast vergoedingen uit de Verdragspolis maakt u ook aanspraak op zorg volgens de Wlz (Wet langdurige zorg). Dit kan zorg in natura zijn, zoals opname en verpleging in een verzorgingstehuis.

Wanneer kunt u zich registreren voor de Verdragspolis?

U kunt zich registreren voor de Verdragspolis als u:

 • in het buitenland werkt of een uitkering of pensioen uit het buitenland ontvangt
 • in Nederland woont en verzekerd bent in een EU-landen
  België, Bulgarije, Cyprus (alleen het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Mayotte, St. Martin en La Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Ceuta, Melilla en de Canarische eilanden), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar) en Zweden.
  EER-landen
  Deze landen horen niet bij de EU, maar daar gelden wel de EU-regels:
  Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Hetzelfde geldt voor Zwitserland.
  Verdragslanden buiten de EU/EER
  Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Noord-Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije.

Hebt u inkomsten uit Nederland (werk of uitkering) of is er sprake van (deels) thuiswerken? Dan kan dat invloed hebben op uw Wet langdurige Zorg (WLZ) recht. Neem vóór registratie contact met ons op.

Voor uw partner

Uw partner kan zich registreren in de Verdragspolis als hij of zij:

 • zelf geen inkomen heeft of
 • zelf in het buitenland werkt of
 • een pensioen of een uitkering uit het buitenland ontvangt

Als uw partner zelf in Nederland werkt of een pensioen of Bijvoorbeeld een Werkeloosheidsuitkering (WW), Ziektewetuitkering (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering-uitkering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen-uitkering (WIA).
uit Nederland ontvangt, dan moet uw partner in Nederland een verplichte basisverzekering afsluiten.

Voor uw kinderen

Uw kinderen kunt u registreren in de Verdragspolis als ze jonger zijn dan 18 jaar en niet werken en als:

 • u geen partner hebt of
 • uw partner ook een Verdragspolis heeft

U verzekert uw kinderen dus via een gewone Nederlandse zorgverzekering als:

 • uw kind zelf in Nederland werkt, ongeacht de leeftijd van uw kind of
 • uw partner in Nederland werkt of een Bijvoorbeeld een Werkeloosheidsuitkering (WW), Ziektewetuitkering (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering-uitkering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen-uitkering (WIA).
  heeft of
 • uw kind 18 jaar of ouder is en geen inkomsten heeft uit Nederland of uit het buitenland

Bijbaantje

Ook kinderen jonger dan 18 met een bijbaantje verzekeren zich via een gewone Nederlandse zorgverzekering en niet in de Verdragspolis. Omdat zij jonger zijn dan 18 jaar, betalen zij nog geen premie voor de zorgverzekering. Stopt het bijbaantje? Geef dit dan aan ons door.

Zó registreert u zich

 1. Kijk of u in aanmerking komt voor de Verdragspolis
 2. Vraag het Werkt u in een EU- of EER-land, Zwitserland of een verdragsland? Dan hebt u het verdragsformulier 106 of S1 nodig. Krijgt u uit één van deze landen een pensioen of een uitkering? Dan hebt u het verdragsformulier 121 of S1 nodig. U kunt het verdragsformulier aanvragen bij uw buitenlandse zorgverzekeraar.
  aan bij uw buitenlandse ziektekostenverzekeraar. Zonder formulier kunnen we uw registratie nog niet compleet maken.
 3. Vul het formulier in om u aan te melden
 4. U ontvangt een kopie per e-mail, met daarin de verdere instructie voor het versturen van aanvullende informatie.

De overheid heeft voor wonen, werken, studeren of ondernemen in de buurlanden België en Duitsland een aparte site Grensinfopunt gemaakt. Daar vindt u mogelijk ook voor uw specifieke situatie meer uitleg.

Na uw registratie

Geen recht meer op zorgtoeslag

Het recht op zorgtoeslag stopt wanneer u verdragsverzekerde wordt. Neem dan contact op met de Belastingtelefoon via 0800 0543 of geef de wijziging door via toeslagen.nl.

Zo verrekenen we de zorgkosten

De kosten van medische zorg uit de Verdragspolis en de Wlz brengen wij in rekening bij uw zorgverzekeraar in het buitenland. Dit doen we op basis van het Verdragsformulier dat we van u hebben ontvangen. U hoeft zelf niets te doen. Het verplichte eigen risico kunnen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar in het buitenland.

Let op: geef wijzigingen binnen 4 maanden door

Wijzigt uw situatie bijvoorbeeld omdat u:

 • u stopt met werken in het buitenland of
 • u of een gezinslid in Nederland gaat werken of
 • u of een gezinslid vanuit Nederland een uitkering of pensioen gaat ontvangen?

Geef dat binnen 4 maanden aan ons door. Want misschien hebt u dan geen recht meer op de Verdragspolis. Kosten die we dan vergoeden, moeten we bij u terugvragen.

Wij zetten de Verdragspolis stop vanaf de datum dat u niet meer in het buitenland verzekerd bent. Dit kan ook met terugwerkende kracht.

Geeft u de wijziging pas na 4 maanden door?
Dan bent u niet aansluitend verzekerd. Een Nederlandse zorgverzekeraar schrijft u namelijk pas in vanaf de datum dat u zich registreert. Meer informatie en over de gevolgen hiervan vindt u in de CAK-regeling ' (VOZD)'.

Hebt u nog vragen over de Verdragspolis?

Naar boven