Wonen in het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? Of woont u in het buitenland, en komt u in Nederland werken? Dit heeft vaak gevolgen voor uw zorgverzekering. Hoe u zich moet verzekeren hangt af van uw situatie.

Ik woon en werk in het buitenland

Als u in het buitenland gaat wonen en werken, moet u uw Nederlandse zorgverzekering stopzetten. Vraag in uw woonland hoe u zich het beste kunt verzekeren.

Tip: verhuizen uw gezinsleden mee? Dan moeten zij hun Nederlandse zorgverzekering waarschijnlijk ook stopzetten. Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Ik woon in het buitenland en werk in Nederland

Gaat u in het buitenland wonen, maar blijft u in Nederland Met werken bedoelen we de plaats waar u uw werkzaamheden uitvoert. Bijvoorbeeld: als u een Nederlandse werkgever heeft, en u voert uw werk uit in België, dan werkt u in België.? Of woont u al in het buitenland, en komt u in Nederland werken? Als u hier werkt, moet u een Nederlandse zorgverzekering hebben. Wat u precies moet regelen in uw woonland, hangt af van waar u gaat wonen:

  • Verhuist u naar of woont u in een EU-landen: België, Bulgarije, Cyprus (alleen het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Mayotte, St. Martin en La Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Ceuta, Melilla en de Canarische eilanden), Tsjechië en Zweden.?
    Meld u aan bij een buitenlandse ziektekostenverzekeraar. Meestal krijgt deze automatisch een bevestiging dat u in Nederland verzekerd bent. Zo heeft u ook recht op zorg in uw woonland volgens de voorwaarden van uw buitenlandse ziektekostenverzekeraar. Krijgt uw buitenlandse verzekeraar niet automatisch bevestigd dat u in Nederland verzekerd bent? Vraag dan een formulier S1 (106) bij ons aan. Let op, dit geldt niet voor Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Servië. Met deze landen zijn geen afspraken gemaakt over de afgifte van verdragsformulier 106.
  • Verhuist u naar of woont u in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft?
    U krijgt zorg in Nederland en in uw woonland vergoed volgens de Nederlandse verzekeringsvoorwaarden. Informeer in uw woonland hoe u zich daar het beste kunt verzekeren.

Ik woon in het buitenland met een pensioen of uitkering uit Nederland

Verhuist u naar het buitenland, en krijgt u een pensioen of uitkering (geen Ziektewet of WW) uit Nederland? Meestal kunt u uw Nederlandse zorgverzekering dan niet aanhouden. En moet u zich aanmelden bij het CAK. Dit hangt af van waar u gaat wonen:

  • Woont u of gaat u in een EU-landen: België, Bulgarije, Cyprus (alleen het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Mayotte, St. Martin en La Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Ceuta, Melilla en de Canarische eilanden), Tsjechië en Zweden. wonen en krijgt u een pensioen of uitkering uit Nederland? Vraag dan een document S1/formulier 121 aan bij het CAK. Met dit formulier kunt u zich inschrijven bij een ziektekostenverzekeraar in uw woonland. U krijgt de zorg dan vergoed volgens de voorwaarden in uw woonland. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.
  • Woont u of gaat u wonen in een land waar Nederland geen verdrag mee heeft? Of ontvangt u niet een van de bovenstaande pensioenen of uitkeringen? Dan kunt u niet in Nederland verzekerd blijven. Informeer in uw woonland hoe u zich het beste kunt verzekeren.

Ik woon in het buitenland met een Ziektewet- of WW-uitkering

Verhuist u naar of woont u in het buitenland, en krijgt u een Ziektewet- of WW-uitkering uit Nederland? Dan blijft u in Nederland verzekerd. Wat u precies moet regelen in uw woonland, hangt af van waar u gaat wonen. Neem voor meer informatie contact op met de CZ Klantenservice op 088 555 77 77. Bekijk de website van het UWV als u meer wil weten over het meenemen van uw uitkering naar het buitenland.

Ik woon in het buitenland zonder werk, pensioen of uitkering

Woont u in of emigreert u naar het buitenland zonder werk, pensioen of uitkering? Dan moet u uw Nederlandse zorgverzekering stopzetten vanaf de datum dat u in het buitenland woont. Informeer in uw woonland hoe u zich daar het beste kunt verzekeren.

Ik ben gedetacheerd naar het buitenland

Meestal loopt uw zorgverzekering in Nederland gewoon door.

  • Wordt u gedetacheerd naar een EU-landen: België, Bulgarije, Cyprus (alleen het Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Mayotte, St. Martin en La Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Ceuta, Melilla en de Canarische eilanden), Tsjechië en Zweden.? Of naar Canada, Chili, India, Japan, de Verenigde Staten of Zuid-Korea? Vraag een A1-verklaring aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarmee kunt u in uw detacheringsland laten zien dat u in Nederland verzekerd bent. Krijgt u geen A1-verklaring? Dan kunt u meestal niet verzekerd blijven in Nederland. Neem contact met ons op voor meer informatie.
  • Wordt u gedetacheerd naar een land waar Nederland geen verdrag mee heeft? Dan beoordeelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of uw Nederlandse zorgverzekering kan doorlopen. Vraag daarvoor bij de SVB een onderzoek verzekering Wlz aan. En stuur ons een kopie van de verklaring.

Tip: verhuizen uw gezinsleden mee? Dit kan ook gevolgen hebben voor hun zorgverzekering. Neem contact met ons op. Dan helpen we u zo goed mogelijk op weg.

Ik ben uitgezonden als ambtenaar in het buitenland

Uw Nederlandse zorgverzekering blijft gewoon doorlopen. Het maakt niet uit of u in Nederland blijft wonen of naar het buitenland verhuist.

Tip: verhuizen uw gezinsleden mee? Dit kan ook gevolgen hebben voor hun zorgverzekering. Neem contact met ons op. Dan helpen we u zo goed mogelijk op weg.

Hulp nodig?

We begrijpen dat er veel op u afkomt als u naar het buitenland verhuist of in Nederland komt werken. Staat uw situatie er niet bij? Of heeft u een vraag over uw zorgverzekering? Bel dan de CZ Klantenservice op 088 555 77 77. Wij helpen u graag verder.

Bel CZ Klantenservice
Klantenservice medewerker