Premieoverzicht CZ Zorgverzekeringen 2016

Welke zorgverzekering past het beste bij u? Bekijk de premies van onze basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Uw polis staat klaar in Mijn CZ

U kunt uw polis voor 2016 online bekijken via Mijn CZ. Daar ziet u ook in detail uw zorgkosten van afgelopen jaar en alle ingediende nota's of vergoedingen.

Premies van onze zorgverzekeringen in 2016

De bedragen zijn per volwassen verzekerde per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. In 2016 geldt een verplicht eigen risico van € 385,- (alleen voor personen vanaf 18 jaar). U krijgt korting op onderstaande premies wanneer:

  • U de verzekering als collectieve verzekering afsluit via uw werkgever of een vereniging
  • U vrijwillig kiest voor een hoger eigen risico
  • U de premie eens per jaar, half jaar of kwartaal betaalt.

Basisverzekeringen

Een basisverzekering vergoedt alle noodzakelijke medische kosten van huisarts, specialist en ziekenhuis. Voor bepaalde vormen van zorg zijn vergoedingen beperkt tot een maximumbedrag of een maximum aantal behandelingen.

 Verzekering  Eigen risico  Premie per maand
 Zorgbewustpolis (natura)  € 385,-  € 101,30
   € 885,-  € 83,80
 Zorg-op-maatpolis (natura)  € 385,-  € 104,95
 € 485,-  € 101,95
 € 585,-  € 98,95
 € 685,-  € 95,95
 € 785,-  € 92,95
 € 885,-  € 87,45
 Zorgkeuzepolis (restitutie)  € 385,-  € 110,70
 € 485,-  € 107,70
 € 585,-  € 104,70
 € 685,-  € 101,70
 € 785,-  €  98,70
 € 885,-  € 93,20

Aanvullende verzekeringen

Een aanvullende verzekering biedt extra zekerheid naast de vergoedingen uit de basisverzekering.

 Verzekering  Premie per maand
 Start  € 1,95
 Basis  € 7,45
 Plus  € 18,20
 Top  € 32,40
 Jongeren
  •  € 18,20 (18 t/m 29 jaar)
  •  € 25,20 (vanaf 30 jaar)*
 Gezinnen  € 43,30
 50+  € 16,55

*Let op: Deze premie gaat u betalen in het jaar nadat u dertig bent geworden.

Aanvullende tandartsverzekeringen

De basisverzekering en meeste aanvullende verzekeringen vergoeden geen tandheelkundige zorg voor volwassenen. Een tandartsverzekering is dan een goede aanvulling.

 Verzekering  Premie per maand
 Tandarts PZP  € 19,25
 Uitgebreide Tandarts   € 35,30

Hebt u al gekozen voor de aanvullende verzekering Jongeren of Gezinnen? Dan hebt u geen aanvullende tandartsverzekering meer nodig.

Toeslagen voor bijzondere situaties

Bent u (een deel van de verzekerde periode) woonachtig in België? Dan betaalt u voor de periode dat u en uw medeverzekerden woonachtig zijn in België, een toeslag assurantiebelasting over de verschuldigde premie van de aanvullende verzekeringen van 9,25%.

Nog vragen? We zijn er voor u