Bent u dubbel verzekerd?

Krijgt u zorg vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? En woont u in een instelling waar u ook behandeld wordt? Dan kan het zijn dat zorg waarvoor u verzekerd bent via uw aanvullende zorgverzekering, ook vergoed wordt uit de Wlz. Dit kan bijvoorbeeld gaan om tandartszorg of fysiotherapie.

Mogelijk kunt u uw aanvullende zorgverzekering opzeggen, maar om dit zeker te weten is het belangrijk om eerst na te gaan of u dubbel verzekerd bent voor deze zorg.

Benieuwd hoe dit voor u zit?

  1. Vraag uw instelling welke zorg u vergoed krijgt uit de Wlz.
  2. Bekijk via Mijn CZ welke kosten u vergoed krijgt uit uw aanvullende zorgverzekering. Of bel met onze Klantenservice.
  3. Krijgt u alle zorg die u nodig hebt via uw instelling vergoed uit de Wlz? Dan kunt u ervoor kiezen uw aanvullende zorgverzekering per direct op te zeggen. Bel hiervoor met onze Klantenservice.