Wegwijs in de Wet langdurige zorg

Heeft u of uw naaste langdurig zorg nodig? Dan komt er veel op u af en moet er veel worden geregeld. Welke zorg past het beste bij uw wensen? En wilt u de zorg thuis of in een zorginstelling ontvangen? Uw zorgkantoor helpt bij het maken van de juiste keuzes en het regelen van uw langdurige zorg.

Vergoeding

Langdurige zorg wordt niet uit uw zorgverzekering vergoed, maar uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent automatisch verzekerd voor de Wlz als u in Nederland woont of werkt. U hoeft hier dus géén aparte verzekering voor af te sluiten.

Let op: ontvangt u zorg uit de Wlz?

Dan kan het zijn dat een aanvullende zorgverzekering niet meer nodig is.

Voor wie?

De Wlz is er voor iedereen die blijvend intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Bij vergevorderde dementie of een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking bijvoorbeeld. Om gebruik te maken van langdurige zorg heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Waar kunt u terecht?

Zorg uit de Wlz wordt geregeld door 31 zorgkantoren in Nederland. Een zorgkantoor is een regionaal uitvoeringsorgaan van de Wlz. Alle zorgkantoren zijn ondergebracht bij zorgverzekeraars. Afhankelijk van de regio waarin u woont, krijgt u een zorgkantoor in de buurt toegewezen. Woont u in de regio's Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg? Dan kunt u terecht bij CZ zorgkantoor. Oók als u geen zorgverzekering heeft bij CZ.

Bent u voor uw zorgverzekering verzekerd bij CZ maar woont u niet in onze zorgkantoorregio's? Dan voert een andere zorgverzekeraar de Wlz voor u uit. Wilt u er meer over weten? Bel dan met de afdeling Zorgadvies van CZ zorgkantoor: 088 555 71 10 (ma t/m vr van 8:30 - 17:30 uur). Samen kijken we bij welk zorgkantoor in uw regio u terecht kunt. U kunt het ook zelf opzoeken: Vind uw zorgkantoor.

Een cliëntondersteuner kan u helpen

Iedereen in Nederland heeft recht op cliëntondersteuning. Hebt u langdurige zorg nodig of wilt u zorg regelen voor uw naaste? En weet u niet waar u moet beginnen, welke keuzes u hebt en waar u zorg vindt die aansluit bij uw zorgbehoefte en wensen? Wat uw vraag over het regelen van de zorg ook is, een cliëntondersteuner kan u helpen en kost u bovendien niets. Er zijn verschillende manieren om cliëntondersteuning te krijgen.

Lees meer over cliëntondersteuning

Een indicatiebesluit in 6 stappen

  1. Vraag een indicatie aan
  2. Stuur medische gegevens mee, zoals documenten waarop de diagnose en het ziekteverloop staan.
  3. Vraagt u de zorg aan voor een ander? Zorg dan voor schriftelijke toestemming. Dit hoeft niet als u de wettelijk vertegenwoordiger bent.
  4. Het CIZ beoordeelt uw aanvraag en neemt binnen 6 weken een besluit.
  5. U ontvangt een brief met het indicatiebesluit. Hierin staat welke en hoeveel zorg nodig is. U kunt vervolgens zelf kiezen hoe u de zorg ontvangt, bijvoorbeeld in een zorginstelling of bij u thuis.
  6. Vanaf nu krijgt u te maken met het zorgkantoor. Het zorgkantoor helpt u met het regelen van de zorg. Als het zorgkantoor de indicatie van het CIZ digitaal ontvangen heeft, wordt er contact opgenomen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor langdurige zorg?

Lees meer op de website van Regelhulp.

Contact met onze zorgadviseurs

Het CZ Zorgteam helpt u graag bij het regelen en vinden van zorg en ondersteuning. Het gaat dan om zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Neem contact op met het CZ Zorgteam.

Hebt u vragen over langdurige zorg?
Neem dan contact op met het zorgkantoor in uw regio. Wilt u daar meer over weten? Bel dan met de afdeling Zorgadvies van CZ zorgkantoor. Samen kijken we bij welk zorgkantoor in uw regio u terecht kunt. U kunt het ook zelf opzoeken: Vind uw zorgkantoor.