Wegwijs in de Wet langdurige zorg

Heeft u of uw naaste langdurig zorg nodig? Dan komt er veel op u af en moet er veel worden geregeld. Welke zorg past het beste bij uw wensen of die van uw naaste? En is het mogelijk om de zorg thuis te ontvangen of is zorg in een geclusterde woonvorm of zorginstelling toch een betere oplossing? Uw zorgkantoor helpt bij het maken van de juiste keuzes en het regelen van uw langdurige zorg.

Vergoeding

Langdurige zorg wordt niet uit uw zorgverzekering vergoed, maar uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent meestal automatisch verzekerd voor de Wlz als u in Nederland woont of werkt. U hoeft hier dus géén aparte verzekering voor af te sluiten.

Let op: ontvangt u zorg uit de Wlz?

Dan kan het zijn dat een aanvullende zorgverzekering niet meer nodig is

Voor wie?

De Wlz is er voor iedereen die blijvend intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Bijvoorbeeld bij vergevorderde dementie of een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking. Om gebruik te maken van langdurige zorg heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Waar kunt u terecht?

Zorg uit de Wlz wordt geregeld door 31 zorgkantoren in Nederland. Elk zorgkantoor is ondergebracht bij één van de zorgverzekeraars. Welk zorgkantoor u helpt, hangt af van waar u woont. Woont u in de regio's Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg? Dan kunt u terecht bij CZ zorgkantoor. Oók als u geen zorgverzekering heeft bij CZ.

Heeft u een zorgverzekering bij CZ afgesloten maar woont u niet in onze zorgkantoorregio's? Dan voert een andere zorgverzekeraar de Wlz voor u uit. U kunt zelf opzoeken welk zorgkantoor u helpt: Vind uw zorgkantoor. Wilt u hier meer over weten? Bel dan met de afdeling Zorgadvies van CZ zorgkantoor. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 088 555 71 10

Een cliëntondersteuner kan u helpen

Iedereen in Nederland heeft recht op cliëntondersteuning. Heeft u langdurige zorg nodig of wilt u zorg regelen voor uw naaste? En weet u niet waar u moet beginnen, welke keuzes u heeft en waar u zorg vindt die aansluit bij uw zorgbehoefte en wensen? Wat uw vraag over het regelen van de zorg ook is, een cliëntondersteuner kan u helpen en kost u bovendien niets. Er zijn verschillende manieren om cliëntondersteuning te krijgen.

Lees meer over cliëntondersteuning

Een indicatiebesluit aanvragen

  1. Vraag een indicatie aan bij het CIZ en stuur medische gegevens mee, zoals documenten waarop de diagnose en het ziekteverloop staan.
  2. Vraagt u de indicatie aan voor een ander? Zorg dan voor schriftelijke toestemming. Dit hoeft niet als u de wettelijk vertegenwoordiger van de aanvrager bent.
  3. Het CIZ beoordeelt uw aanvraag en neemt binnen 6 weken een besluit.
  4. U ontvangt een bericht over het indicatiebesluit. Hierin staat welk zorgprofiel het CIZ heeft bepaald voor u of uw naaste. Dit hangt af van de soort en de hoeveelheid zorg die nodig is. Het CIZ stuurt de indicatie ook naar het zorgkantoor.
  5. Vanaf de ingangsdatum van het indicatiebesluit krijgt u te maken met het zorgkantoor. Het zorgkantoor helpt u met het regelen van de zorg en neemt hierover contact met u op.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor langdurige zorg?

Lees meer op de website van Regelhulp

Heeft u vragen over langdurige zorg?

Neem dan contact op met het zorgkantoor in uw regio. U kunt zelf opzoeken welk zorgkantoor u helpt: Vind uw zorgkantoor.U kunt ook contact opnemen met de afdeling Zorgadvies van CZ zorgkantoor. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur op telefoonnummer (088) 555 71 10.

Heeft u vragen over zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

Zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en fysiotherapie. Neem contact op met het CZ Zorgteam. Het CZ Zorgteam helpt u graag bij het regelen en vinden van zorg en ondersteuning