Zorginkoop

Hoe kopen we zorg in?

U wilt de beste zorg. Maar ook een betaalbare premie. Daarom maken we alleen afspraken met zorgverleners die goede en betaalbare zorg verlenen.
We stellen onder andere eisen op het gebied van:

  • maximale wachttijden
  • bereikbaarheid (hoe snel kunt u terecht)
  • de samenwerking tussen de zorgverleners
  • prijs van de behandeling

Bekijk de afspraken die we hebben gemaakt met de verschillende zorgverleners

Afspraken over kwaliteit

Voor sommige behandelingen of aandoeningen gaan we nog verder: daar werken we alleen samen met gespecialiseerde zorgverleners. Hiervoor gelden specifieke kwaliteitseisen, zoals de aanwezigheid van een multidisciplinair team, of een minimaal aantal behandelingen (meer ervaring).

Lees meer over deze selectieve inkoop

Regionale initiatieven

We kiezen voor goede zorg en een goede samenwerking tussen uw huisarts en specialisten. Op regionaal niveau, zodat de zorg is afgestemd op de mensen die daar wonen. Goede ervaringen worden landelijk uitgewisseld.

In diverse regio’s zijn er initiatieven om zorg anders te organiseren voor betere zorg. We dragen hier aan bij, volgen ze, financieren ze en voeren ze uit in heel Nederland. Een mooi voorbeeld is een eerste zorgcentrum in Heerlen waar cardiologen nauw samenwerken met huisartsen. Dit heeft geleid tot minder wachttijd en makkelijk bereikbare zorg.

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 2 uur antwoord.
We appen op ma t/m vrij tussen 8:30 uur en 17:30 uur.