MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is intrinsiek onderdeel van de kernactiviteiten van CZ groep.

CZ groep heeft de publieke opdracht om zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Niet alleen voor de generaties van vandaag maar ook voor die van morgen. De maatschappelijke rol die we als private organisatie vervullen, maakt dat MVO onlosmakelijk verbonden is met alles wat we doen. Dat is terug te zien in de verwevenheid van MVO in onze strategie. Bij het uitoefenen van onze kerntaak zoeken wij steeds opnieuw een zorgvuldige balans tussen verschillende belangen, voeren wij met onze stakeholders een open dialoog en leggen we op een actieve en transparante manier verantwoording af. Wij streven ernaar eventuele negatieve gevolgen van onze bedrijfsvoering zo beperkt mogelijk te houden, in afweging tot onze primaire maatschappelijke taak.

Onze aandacht gaat hierbij uit naar:

  • Business principles (governance)

    Uitgangspunten voor de manier waarop wij zaken doen. Gevormd door onze normen en waarden, geven de business principles richting aan hoe wij omgaan met ethische dilemma’s bij het realiseren van onze strategie. 
  • Duurzaam vermogensbeheer (beleggingen)

    Beleid van CZ groep op het gebied van beleggingen.
  • Milieu en sociale impact (duurzame inzetbaarheid)

    Onze inspanningen om onze maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Onder maatschappelijke kosten verstaan wij zowel milieu- als sociale kosten. Voorbeelden zijn mobiliteit, energie, papier, talentmanagement en levensfasebewust personeelsmanagement, maar ook proactieve hulp voor klanten met schulden.

Tenslotte, via een aantal initiatieven die in lijn liggen met onze kernactiviteiten, bieden we extra waarde voor de maatschappij. Het CZ Fonds is hier o.a. het platform voor.

Lees meer over MVO in ons maatschappelijk verslag 

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 4 uur antwoord.
We appen op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:30 uur.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Stuur uw vraag