Welshop gaat, met financiële steun van CZ, strijd aan met wachtlijsten in de GGZ

Welshop breidt, met financiƫle steun van zorgverzekeraar CZ, haar webwinkel voor online hulp bij psychische klachten verder uit. Via Welshop kunnen verzekerden van CZ in heel Nederland direct toegang krijgen tot online hulp bij psychische problemen. Zij komen niet op een wachtlijst, maar worden direct geholpen door een aanbieder van hun keuze.

15 april 2019

Door de lange wachtlijsten en personeelstekorten wordt het voor mensen steeds moeilijker hulp te krijgen. Dit lossen wij op door snelle en directe online behandeling mogelijk te maken. En dat is hard nodig,” zegt Irene Helderman van Welshop. “Mensen kunnen nu zelf kiezen uit meerdere aanbieders van online geestelijke gezondheidszorg.”

Helderman is ambitieus: “Met het aanbod in Welshop willen we de wachtlijsten en kosten per patiënt halveren.” Volgens haar ‘is niets doen geen optie meer’: “De samenleving accepteert het niet als wachtlijsten nóg langer worden en als het tekort aan goede professionals toeneemt”, concludeert Helderman. Om een zo compleet mogelijk aanbod te kunnen bieden werkt Welshop samen met partners die nu al online zorg verlenen. Zij kunnen via de Welshop-portal mensen in heel Nederland bereiken en behandelen. Daarnaast is Welshop met meerdere zorgverzekeraars in gesprek om ook hún verzekerden op deze snelle manier toegang te geven tot online behandeling.

CZ heeft al besloten te gaan investeren in Welshop. Rens van Oosterhout, Manager GGZ bij CZ, wil dat mensen bij aanmelding altijd de keuze krijgen om een online behandeling te starten. Welshop is daarvoor een belangrijke dienst, volgens Van Oosterhout: “In Welshop zien onze klanten waar ze snel online zorg kunnen krijgen en kunnen ze zelf een keuze maken.” Welshop is de afgelopen jaren ontwikkeld en getest binnen GGzE uit Eindhoven en is nu klaar om uit te breiden naar heel Nederland. Marie-Louise Vossen, bestuurder van GGzE: “Wij vinden dat Welshop een zelfstandige onderneming moet worden zodat alle aanbieders van goede online geestelijke gezondheidszorg er gebruik van kunnen maken. Hierdoor wordt het aanbod groter en kan aan meer mensen direct professionele hulp geboden worden.”

Benieuwd? Bekijk de site van Welshop.