18 jaar: dit moet je regelen

Word je binnenkort 18 jaar? Dan ga je premie en eigen risico betalen. Laat je je zorgverzekering zoals deze nu is? Dan hoef je niets te doen. Wil je een wijziging doorgeven? Bekijk hoe je je zorgverzekering aanpast.

Premie

Je betaalt premie vanaf de 1e maand volgend op je 18e verjaardag.

Voorbeeld: Word je 18 jaar op 15 augustus 2020? Dan betaal je premie vanaf september 2020.

Eigen risico

Iedere verzekerde vanaf 18 jaar betaalt eigen risico. Het eigen risico gaat in op de 1e dag van de maand volgend op je 18e verjaardag. We berekenen de hoogte van het eigen risico naar rato vanaf je 18e verjaardag.

Rekenvoorbeeld: Op 15 augustus 2020 word je 18 jaar. Van 15 augustus tot en met 31 december zijn 139 dagen. Het jaar 2020 heeft 365 dagen. € 385/365 x 139 = € 146. Dit eigen risico gaat in vanaf 1 september 2020. Maak je kosten op 17 augustus 2020? Dan krijg je deze volledig vergoed. Maak je kosten op 3 september 2020? Dan verrekenen we de vergoeding met het eigen risico van € 146.

Je zorgverzekering wijzigen

Wil je je zorgverzekering wijzigen? Dan heb je 2 opties:

  1. Je blijft meeverzekerd op de polis van je ouder(s)
    De verzekeringnemer van deze polis betaalt de premie. Je ouders geven wijzigingen door via Mijn CZ. Zij kunnen daar bijvoorbeeld een andere aanvullende verzekering kiezen of de hoogte van het eigen risico wijzigen.
  2. Je sluit een eigen zorgverzekering af
    Je wordt zelf verzekeringnemer en bent zelf verantwoordelijk voor de premiebetaling. Declareer je een nota? Dan ontvang je ook zelf de eventuele vergoeding.

Nog vragen? We zijn er voor u