Uw akkoordverklaringen bekijken

Voor sommige zorg hebt u vooraf toestemming van ons nodig. Dit noemen we ook wel een akkoordverklaring. In Mijn CZ kunt u uw akkoordverklaringen bekijken. Ook kunt u de status zien van uw ingediende aanvragen.

Bekijk uw akkoordverklaringen

Zó bekijkt u uw akkoordverklaringen

Uw akkoordverklaringen kunt u in Mijn CZ bekijken. Voor meer informatie kunt u ook met onze Klantenservice bellen.

  1. Selecteer

    Selecteer het gewenste jaartal

  2. Bekijk

    Bekijk uw akkoordverklaringen