Akkoordverklaring overnemen bij overstappen

Voor sommige zorg heeft u toestemming nodig voordat u een vergoeding krijgt. Die toestemming noemen we akkoordverklaring. Stapt u over naar CZ? U kunt een geldige akkoordverklaring gewoon meenemen.

Heeft u een geldige verklaring voor zorg uit de basisverzekering?

Die blijft bij ons gewoon geldig. Uw vergoeding blijft hetzelfde, u krijgt namelijk een vergoeding volgens de voorwaarden van de akkoordverklaring van uw vorige verzekeraar. Ook de einddatum blijft hetzelfde, behalve voor farmacie. Voor farmacie nemen we de verklaring voor maximaal 1 jaar over.

Heeft u een geldige verklaring voor zorg uit de aanvullende verzekering?

Die blijft geldig als u een aanvullende verzekering kiest waaruit we deze zorg vergoeden. U krijgt een vergoeding volgens onze voorwaarden. Dat betekent dat uw vergoeding anders kan zijn dan bij uw vorige verzekeraar.

Zó neemt u uw akkoordverklaring mee

U hoeft ons alleen een kopie te sturen van uw akkoordverklaring. Wij regelen de rest.

CZ t.a.v. Medische Beoordelingen
Postbus 90152
5000 LD
Tilburg

Nieuwe akkoordverklaring nodig?

Is uw akkoordverklaring verlopen of heeft u voor andere zorg een akkoordverklaring nodig? Meestal regelt uw zorgverlener dit voor u. Of vraag zelf een akkoordverklaring aan.