Akkoordverklaring voor zorg

Voor sommige zorg heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Alleen dan krijgt u een vergoeding. Deze toestemming wordt ook wel akkoordverklaring genoemd.

Voor welke zorg heeft u toestemming nodig?

Zoekt u een vergoeding van bijvoorbeeld een behandeling of een hulpmiddel? Dan staat bij de uitleg of u toestemming nodig heeft.

Vraag vooraf toestemming aan

Vraag altijd toestemming aan voordat u de zorg krijgt of het hulpmiddel koopt of leent. U heeft dan vooraf zekerheid over uw vergoeding. Dan komt u niet voor financiële verrassingen te staan. Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan. U hoeft dan niets te doen.

Toestemming bij niet-gecontracteerde zorgverleners of leveranciers

Vaak heeft u vooraf toestemming nodig als u kiest voor een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier. Afhankelijk van de polis betaalt u een deel van de kosten zelf. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Vergoeding voor een hulpmiddel

Het kan zijn dat u uw vergoeding voor een hulpmiddel van een niet-gecontracteerde leverancier niet in één keer ontvangt, maar dat u een aantal jaren achter elkaar een gedeeltelijke vergoeding krijgt als u jaarlijks aantoont dat u dit hulpmiddel nog gebruikt. U leest op de bevestiging van uw akkoordverklaring of dit voor uw hulpmiddel van toepassing is.

Hulpmiddelen thuis behouden na verhuizing naar een Wlz-instelling

Moet ik mijn hulpmiddelen inleveren als ik (of iemand uit mijn gezin) naar een Wlz-instelling verhuis?

U (of iemand uit uw gezin) verhuist naar een Wlz-instelling en zal regelmatig thuis logeren. Dan is het fijn als u de hulpmiddelen die u thuis al heeft kunt behouden. Dit is in sommige gevallen mogelijk.

U kunt hiervoor in aanmerking komen als:

  • U minimaal 18 dagen per jaar thuis logeert. En
  • U de hulpmiddelen al thuis heeft voordat u gaat verhuizen. En
  • de hulpmiddelen moeilijk te vervoeren zijn tussen de instelling en huis. Bijvoorbeeld een hoog/laagbed of een anti-decubitus matras.

Coulanceverzoek indienen

Om de hulpmiddelen thuis te behouden, dient u altijd eerst een coulanceverzoek in bij CZ. Dat doet u zo:

  1. Bespreek met de Wlz-instelling dat u (of iemand uit uw gezin) thuis wil logeren.
  2. Neem een lijst mee van de hulpmiddelen die u thuis heeft. En kijk samen welke hulpmiddelen u van de instelling kunt lenen tijdens het logeren. Deze heeft u thuis niet meer nodig. Haal deze hulpmiddelen van de lijst en laat ze ophalen door de leverancier.
  3. Stuur daarna een e-mail naar CZ om uw verhuizing door te geven. Geef aan dat u de hulpmiddelen op de lijst thuis kunt behouden. Dit is het coulanceverzoek.

Let op:

  • Geef de verhuizing ook door bij de leverancier(s) van uw hulpmiddelen. En dat u een coulanceverzoek heeft ingediend bij CZ.
  • Gaat u helemaal niet meer thuis logeren? Geef dit dan door aan uw ons en aan de leverancier van de hulpmiddelen. Zij halen de hulpmiddelen dan weer bij u thuis op.