Pgb verpleging en verzorging declareren

Hebt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging? Dan declareert u de gemaakte kosten gewoon zelf bij CZ. Of laat u helpen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Goed om te weten

 • De vergoeding van ingediende declaraties pgb betalen we altijd aan de verzekeringnemer.
 • U bepaalt zelf over welke periode u de pgb kosten declareert. Houd hierbij wel rekening met de betaaltermijn van uw zorgverlener. U kunt de administratie ook overlaten aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ze betalen uw zorgverleners, regelen de belasting en declareren namens u bij CZ. Handig!

Voorwaarden

 • U hebt een akkoordverklaring pgb nodig als u zelf kosten declareert.
 • U mag niet meer dan het maximumtarief declareren. U leest hier meer over in ons pgb-reglement. Wilt u uw zorgverlener meer betalen dan het maximumtarief? Dan betaalt u de extra kosten zelf.
 • Declareer alleen zorg die al heeft plaatsgevonden.
 • Declareer de geleverde zorg binnen uiterlijk 3 maanden.

Zó declareert u uw nota voor pgb

Als u een nota van uw zorgverlener hebt, dient u deze samen met het standaard declaratieformulier in. Is uw zorgverlener bij u in loondienst? Of krijgt u zorg van een familielid of kennis? Dan ontvangt u geen nota’s. U declareert dan in 4 stappen:

 1. Kies uw type zorgverlener

  Stel vast of u een formele of informele zorgverlener hebt. U leest hier alles over in ons pgb-reglement.

 2. Vul de informatie in

  Vul per type zorg het aantal uren en minuten geleverde zorg in voor die periode. Rond de minuten af op eenheden van 5 minuten.

 3. Verstuur het formulier

  Dien het formulier in bij CZ via Mijn CZ, de CZ app of per post.

Download de CZ app

Gemakkelijk uw rekening declareren? Gebruik de CZ app. Vul het formulier in, verzend en klaar! Uiterlijk binnen 5 werkdagen staat het geld op uw bankrekening.

CZ app

Dit kunt u verwachten

 • Binnen 5 werkdagen ontvangt u de vergoeding als u declareert via de app of Mijn CZ. Declareert u per post? Dan ontvangt u de vergoeding binnen 10 werkdagen. Als uw declaratie akkoord is, dan ontvangt u het brutobedrag. Dit bedrag betaalt u aan uw zorgverlener. De zorgverlener draagt zelf belasting af.
 • De status van uw declaratie bekijkt u in Mijn CZ.