Pgb verpleging en verzorging declareren

Hebt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging? Dan declareert u de gemaakte kosten gewoon zelf bij CZ. Of laat u helpen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Declareer de gemaakte kosten met uw mobiele telefoon: gebruik onze 4 sterren app.

Goed om te weten

 • De vergoeding van ingediende declaraties pgb betalen we altijd aan de verzekeringnemer.
 • U bepaalt zelf over welke periode u de pgb kosten declareert. Houd hierbij wel rekening met de betaaltermijn van uw zorgverlener. U kunt de administratie ook overlaten aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ze betalen uw zorgverleners, regelen de belasting en declareren namens u bij CZ. Handig!

Voorwaarden

 • U hebt een akkoordverklaring pgb nodig als u zelf kosten declareert.
 • U mag niet meer dan het maximumtarief declareren. U leest hier meer over in ons pgb-reglement. Wilt u uw zorgverlener meer betalen dan het maximumtarief? Dan betaalt u de extra kosten zelf.
 • Declareer alleen zorg die al heeft plaatsgevonden.
 • Declareer de geleverde zorg binnen uiterlijk 3 maanden.

Zó declareert u uw nota voor pgb

Als u een nota van uw zorgverlener hebt, dient u deze samen met het standaard declaratieformulier in.

Is uw zorgverlener bij u in loondienst? Of krijgt u zorg van een familielid of kennis? Dan ontvangt u geen nota’s. U declareert dan in 4 stappen:

 1. Stel vast of u een formele of informele zorgverlener hebt. U leest hier alles over in ons pgb-reglement.

 2. Vul het declaratieformulier in dat past bij uw situatie. Voor formele zorgverleners kiest u het declaratieformulier formele zorgverlener. In andere gevallen gebruikt u het declaratieformulier informele zorgverlener.

 3. Vul per type zorg het aantal uren en minuten geleverde zorg in voor die periode. Rond de minuten af op eenheden van 5 minuten.

 4. Dien het formulier in bij CZ via Mijn CZ, de CZ app of per post.

Dit kunt u verwachten

 • Binnen 5 werkdagen ontvangt u de vergoeding als u declareert via de app of Mijn CZ. Declareert u per post? Dan ontvangt u de vergoeding binnen 10 werkdagen. Als uw declaratie akkoord is, dan ontvangt u het brutobedrag. Dit bedrag betaalt u aan uw zorgverlener. De zorgverlener draagt zelf belasting af.
 • De status van uw declaratie bekijkt u in Mijn CZ.


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja / Nee

Kunt u hulp gebruiken? We zijn er voor u

Naar boven