Pgb verpleging en verzorging aanvragen

Wilt u uw verpleging en verzorging graag thuis ontvangen? En wilt u zelf kiezen van wie u de zorg krijgt? Dan kunt u dat regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hoe vraagt u een pgb aan?

Voorwaarden

U kunt een vergoeding krijgen vanuit een pgb als het gaat om:

  • Medische kindzorg (MKZ)*
  • Palliatieve terminale zorg
  • Verpleging en/of verzorging langer dan een jaar

*Het verblijf bij Medische Kindzorg (MKZ) wordt uitsluitend geleverd via Zorg in natura (ZIN). U krijgt dan zorg van een gecontracteerde zorgverlener. Deze zorgverlener regelt uw zorg.

Zó vraagt u een pgb verpleging en verzorging aan

  1. Maak via een gecontracteerde thuiszorgorganisatie een afspraak met een wijkverpleegkundige met minimaal niveau 5. De wijkverpleegkundige beoordeelt of u een indicatie krijgt.

  2. Krijgt u een indicatie van de wijkverpleegkundige? Controleer dan goed of de gegevens op uw indicatie kloppen. In uw indicatie staat dat u recht hebt op zorg, hoeveel uur zorg u kunt krijgen en in welke periode.

  3. Stuur de aanvraagformulieren per e-mail of per post naar de afdeling Medische Beoordelingen van CZ.

  4. Wij nemen contact met u op om uw aanvraag te bespreken. We bespreken bijvoorbeeld wat de keuze voor een pgb betekent, uw zorgbehoefte en de in te kopen zorg.

  5. Is alles in orde? Dan ontvangt u binnen 10 werkdagen een akkoordverklaring met meer informatie over uw pgb.

Zorg van gecontracteerde zorgverleners

Krijgt u geen pgb? Dan kunt u zorg krijgen van een van onze zorgverleners met een contract voor wijkverpleging. Lees meer over de vergoeding van wijkverpleging. Of neem contact op met het CZ Zorgteam.

Nieuwe indicatie aanvragen

Loopt uw indicatie bijna af? Of verandert uw situatie waardoor u meer zorg nodig hebt? Vraag uw wijkverpleegkundige dan om een nieuwe indicatie. Doe dit zeker 6 weken voor de einddatum van uw indicatie.

In de nieuwe indicatie staat hoeveel uren zorg u kunt krijgen in een nieuwe periode. Verandert uw indicatie tussentijds? Dan gaan uw nieuwe uren in op de datum van de nieuwe indicatie. De uren van uw vorige indicatie berekenen we dan naar rato. De uren kunt u controleren op Mijn Zorggebruik. 

Nog vragen? We zijn er voor u