Pgb verpleging en verzorging aanvragen

Wilt u uw verpleging en verzorging graag thuis ontvangen? En wilt u zelf kiezen van wie u de zorg krijgt? Dan kunt u dat regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hoe vraagt u een pgb aan?

Voorwaarden

U kunt een vergoeding krijgen vanuit een pgb als het gaat om:

 • Medische Kindzorg (MKZ)*
 • Palliatieve terminale zorg
 • Verpleging en/of verzorging langer dan een jaar

*Het verblijf bij MKZ wordt uitsluitend geleverd via Zorg in natura (ZIN). U krijgt dan zorg van een gecontracteerde zorgverlener. Deze zorgverlener regelt uw zorg.

Zó vraagt u een pgb verpleging en verzorging aan

 1. Maak een afspraak

  Maak via een gecontracteerde thuiszorgorganisatie een afspraak met een wijkverpleegkundige met minimaal niveau 5. De wijkverpleegkundige beoordeelt of u een indicatie krijgt.

  Voor kinderen tot 18 jaar moet de indicatie gesteld worden door een BIG geregistreerde hbo-kinderverpleegkundige en/of een verpleegkundig specialist kindergeneeskunde die werkzaam is bij een bij de BINKZ (Branchevereniging Integrale Kindzorg) aangesloten zorgverlener.

 2. Controleer de gegevens op uw indicatie

  Krijgt u een indicatie van de wijkverpleegkundige? Controleer dan goed of de gegevens op uw indicatie kloppen. De wijkverpleegkundige heeft ingeschat welke zorg u nodig heeft. De zorgverzekeraar beoordeelt of deze zorg doelmatig en rechtmatig is. Als de zorgverzekeraar akkoord is, krijgt u een akkoordverklaring. Hierin staat hoeveel zorg u toegekend krijgt en voor welke duur.

 3. Verstuur de aanvraagformulieren

  Stuur de aanvraagformulieren per post naar de afdeling Medische Beoordelingen van CZ.

 4. Indien nodig nemen wij contact met u op

  Indien nodig nemen wij contact met u op om uw aanvraag te bespreken. We bespreken bijvoorbeeld wat de keuze voor een pgb betekent, uw zorgbehoefte en de in te kopen zorg.

 5. Is alles in orde? Dan ontvangt u een akkoordverklaring

  Is alles in orde? Dan ontvangt u binnen 10 werkdagen een akkoordverklaring met meer informatie over uw pgb.

 6. Sluit een zorgovereenkomst af

  U sluit een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener.

Zorg van gecontracteerde zorgverleners

Krijgt u geen pgb? Dan kunt u zorg krijgen van een van onze zorgverleners met een contract voor wijkverpleging. Lees meer over de vergoeding van wijkverpleging. Of neem contact op met het CZ Zorgteam.

Nieuwe indicatie aanvragen

Loopt uw indicatie bijna af? Of verandert uw situatie waardoor u meer zorg nodig heeft? Vraag uw wijkverpleegkundige dan om een nieuwe indicatie. Doe dit zeker 6 weken voor de einddatum van uw indicatie.

In de nieuwe indicatie staat hoeveel uren zorg u kunt krijgen in een nieuwe periode. Verandert uw indicatie tussentijds? Dan gaan uw nieuwe uren in op de datum van de nieuwe indicatie. De uren van uw vorige indicatie berekenen we dan naar rato. De uren kunt u controleren op Mijn Zorggebruik. 

Verwacht u dat de zorg die u nodig heeft langer dan 2 jaar hetzelfde blijft? Dan kunt u een pgb aanvragen voor minimaal 1 tot maximaal 5 jaar.

Let op: dit geldt niet voor kindzorg. Kinderen zijn namelijk volop in ontwikkeling. Daardoor verandert hun situatie en de zorg die zij nodig hebben steeds.

Veelgestelde vragen over pgb aanvragen

Dat ligt eraan.

Is uw pgb-indicatie afgelopen? Of zijn uw budget en uren op? Dan vraagt u bij ons een nieuw pgb aan.

Loopt uw pgb door tot in het nieuwe jaar? Dan hoeft u ons alleen de akkoordverklaring van uw vorige zorgverzekeraar te sturen. Wel kan onze vergoeding anders zijn. Iedere zorgverzekeraar heeft namelijk eigen tarieven.

reglement-persoonsgebonden-budget-verpleging-en-verzorging-2024

Ja, maar alleen als uw akkoordverklaring nog geldig is.

Kunt u hulp gebruiken? We zijn er voor u