Vergoedingen behandeling bij alcoholproblemen

Wat krijgt u vergoed voor behandeling bij alcoholproblemen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Er is sprake van een alcoholprobleem als uw gezondheid, werk en sociale leven lijden onder uw alcoholgebruik. Wij vergoeden daarom behandelingen voor mensen met alcoholproblemen.

Een behandeling bij alcoholproblemen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Deze vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Een dagbehandeling en/of verblijf valt niet onder de vergoeding.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op bijvoorbeeld: huisarts, ziekenhuis of GZ-psycholoog.