Vergoeding behandeling bij alcoholproblemen

Wat krijgt u vergoed voor behandeling bij alcoholproblemen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Er is sprake van een alcoholprobleem als uw gezondheid, werk en sociale leven lijden onder uw alcoholgebruik. Wij vergoeden daarom behandelingen voor mensen met alcoholproblemen.

Een behandeling bij alcoholproblemen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij uw huisarts. Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar het ziekenhuis of de GGZ.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven