Vergoeding ambulancevervoer

Wat krijgt u vergoed voor ambulancevervoer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Ambulancevervoer vergoeden wij alleen uit de basisverzekering.

Wij vergoeden tot maximaal 200 kilometer per enkele reis. Het ambulancevervoer moet dan wel medisch noodzakelijk zijn. Dit betekent dat het voor uw gezondheid niet goed is als u met een gewone auto of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling komt.

De centralist bij de meldkamer 112 bepaalt of een ambulance nodig is. Ook hebt u toestemming van ons nodig als u per ambulance meer dan 200 kilometer (enkele reis) vervoerd moet worden of als vervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk is en u daarom per boot of helikopter wordt vervoerd.

U kunt vanuit de basisverzekering ook een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij de meldkamer 112 of bij uw (huis)arts. Dit hangt af van het soort ambulancevervoer dat u nodig hebt:

  • Spoedvervoer: voor situaties waarin u met spoed naar het ziekenhuis moet. De medewerkers van de meldkamer bepalen of er een ambulance nodig is en of u met spoed vervoerd moet worden. De ambulance is gewoonlijk binnen 15 minuten ter plaatse.
  • Besteld vervoer: voor situaties waarin u door uw ziekte alleen maar liggend vervoerd mag worden. Bijvoorbeeld voor vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis. Dan kan een arts of specialist bij de meldkamer een ambulance bestellen.

Nog vragen? We zijn er voor u