Vergoeding apothekersadvies bij medicijngebruik

Als u veel medicijnen gebruikt, kunt u eens per jaar advies over uw medicijngebruik krijgen van een apotheker of apotheekhoudende huisarts. U kunt dit vergoed krijgen uit de basisverzekering.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Apothekersadvies bij medicijngebruik krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico..


Wat krijgt u vergoed?

U krijgt apothekersadvies bij medicijngebruik vergoed uit de basisverzekering. Tijdens dit gesprek bekijkt de apotheker welke medicijnen u gebruikt. Soms kunnen bepaalde geneesmiddelen vervallen. En misschien zijn er extra geneesmiddelen nodig.

Wanneer krijgt u een vergoeding?

U krijgt een vergoeding als:

  1. u minimaal 6 geneesmiddelen (geen zalven of crèmes) langer dan 6 maanden gebruikt,

  2. en minimaal één van deze geneesmiddelen voor astma, COPD, diabetes of CVRM is,

  3. en u minimaal één slechte labwaarde heeft voor diabetes type 2 (HbA1c), bloeddruk, cholesterol of nierfunctie.

Waar kunt u terecht voor apothekersadvies bij medicijngebruik?

Op zoek naar een apotheek met een contract? Vind een apotheek bij u in de buurt.

Gaat u naar een apotheek zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed.