Vergoeding audiologische zorg

Heb je een gehoorstoornis? Dan krijgt u audiologische zorg vergoed uit de basisverzekering.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt audiologische zorg vergoed uit de basisverzekering. Wij vergoeden:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie
  • advisering over de aanschaf van gehoorapparatuur
  • voorlichting over het gebruik van gehoorapparatuur
  • psychosociale zorg in verband met de gestoorde gehoorfunctie
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen

Wanneer krijgt u een vergoeding?

  • U hebt een gehoorstoornis (problemen met horen).
  • U hebt een verwijzing van uw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, medisch specialist of bedrijfsarts.
  • U krijgt 100% vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor uw behandeling:

Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Bekijk dan hoeveel u vergoed krijgt.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven