Vergoeding audiologische zorg

Heeft u een gehoorstoornis? Dan krijgt u audiologische zorg vergoed uit de basisverzekering.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Audiologische zorg krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico..


Wat krijgt u vergoed?

U krijgt audiologische zorg vergoed uit de basisverzekering. Wij vergoeden:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie

  • advisering over de aanschaf van gehoorapparatuur

  • voorlichting over het gebruik van gehoorapparatuur

  • psychosociale zorg in verband met de gestoorde gehoorfunctie

  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen

Wanneer krijgt u een vergoeding?

  • U heeft een gehoorstoornis (problemen met horen).

  • U heeft een verwijzing van uw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

  • U krijgt 100% vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat.

Waar kunt u terecht voor audiologische zorg?

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor uw behandeling:

Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Bekijk dan hoeveel u vergoed krijgt.