Vergoeding audiologische zorg

Wat krijgt u vergoed voor audiologische zorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Audiologische zorg vergoeden wij uit de basisverzekering.

Hebt u een verwijzing van uw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, medisch specialist of bedrijfsarts? Dan vergoeden wij:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie 
  • advisering over de aanschaf van gehoorapparatuur 
  • voorlichting over het gebruik van gehoorapparatuur 
  • psychosociale zorg in verband met de gestoorde gehoorfunctie 
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: ziekenhuis of audiologisch centrum.