Vergoeding audiologische zorg

Heb je een gehoorstoornis? Dan krijgt u audiologische zorg vergoed uit de basisverzekering.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

U betaalt Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt audiologische zorg vergoed uit de basisverzekering. Wij vergoeden:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie
  • advisering over de aanschaf van gehoorapparatuur
  • voorlichting over het gebruik van gehoorapparatuur
  • psychosociale zorg in verband met de gestoorde gehoorfunctie
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen

Wanneer krijgt u een vergoeding?

  • U hebt een gehoorstoornis (problemen met horen).
  • U hebt een verwijzing van uw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, medisch specialist of bedrijfsarts.
  • U krijgt 100% vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor uw behandeling:

Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Bekijk dan hoeveel u vergoed krijgt.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven