Vergoeding beademingsapparaat

Wat krijgt u vergoed voor een beademingsapparaat? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Beademingsapparatuur krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico..


Wat krijgt u vergoed?

Een beademingsapparaat is een medisch apparaat dat een patiënt die niet of slecht zelfstandig kan ademen, kunstmatig van zuurstof of een mengsel van lucht en zuurstof voorziet en de door het lichaam geproduceerde koolstofdioxide afvoert. De apparatuur en de zorg die daarmee te maken heeft, krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Als de behandeling bij u thuis plaatsvindt, vallen zowel de geneesmiddelen die met de beademing te maken hebben als de verpleging in verband met de beademing bij u thuis onder de vergoeding.

Gebruikt u thuis mechanische beademingsapparatuur? Dan krijgt u in 2024 een vergoeding voor de elektriciteitskosten.

Let op: U krijgt geen vergoeding voor de stroomkosten van een CPAP-apparaat.

Wilt u de stroomkosten thuisbeademing declareren? Gebruik daarvoor het declareren stroomkosten. Heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Heeft u een ZZP-indicatie vanuit de Wet langdurige zorg, dan valt uw zorg niet onder deze vergoeding. Hiervoor kunt u naar uw zorgkantoor. Lees meer informatie over Wlz-zorg.

Waar kunt u terecht voor beademingsapparatuur?

Nadat een medisch specialist heeft vastgesteld dat de zorg medisch noodzakelijk is, kunt u terecht bij een beademingscentrum. De beademing kan zowel bij u thuis als in een beademingscentrum plaatsvinden.