Vergoeding besnijdenis

Besnijdenis, ook wel circumcisie genoemd, is een operatieve ingreep waarbij bij mannen (een gedeelte van) de voorhuid wordt verwijderd. Wat krijgt u vergoed voor besnijdenis? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

In 2016 wordt een besnijdenis niet vergoed vanuit de basisverzekering.

In 2017 wordt een besnijdenis op basis van medische indicatie wel vergoed uit de basisverzekering.

Aanvullende verzekering

In 2016 wordt een besnijdenis op basis van medische indicatie vergoed uit de aanvullende verzekering. Een besnijdenis zonder medische indicatie krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering Top.

In 2017 wordt een besnijdenis niet meer vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit geldt voor alle besnijdenissen.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2016 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Voor besnijdenis uit de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

  • U kiest zelf uw behandelaar. Bel voor meer informatie de CZ Ziekenhuislijn: (013) 593 82 40.
  • U hebt een verwijzing nodig van uw arts of huisarts.
  • Uw specialist dient vooraf schriftelijk bij ons aan te geven dat het om een medisch noodzakelijke besnijdenis gaat.