Vergoeding besnijdenis

Wat krijgt u vergoed voor besnijdenis? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Besnijdenis, ook wel circumcisie genoemd, is een operatieve ingreep waarbij bij mannen (een gedeelte van) de voorhuid wordt verwijderd.

De besnijdenis zonder medische indicatie moet plaatsvinden in een ziekenhuis, een door ons erkende instelling of in de praktijk van de huisarts om voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering Top in aanmerking te komen. Voor een behandeling zonder medische indicatie hebt u geen verwijzing nodig.

Als het om een besnijdenis gaat met medische indicatie hebt u een verwijzing nodig van uw arts of huisarts. Ook moet uw specialist vooraf schriftelijk bij ons aangeven dat het om een medisch noodzakelijke besnijdenis gaat.

Besnijdenis wordt alleen door de aanvullende verzekering vergoed.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw behandelaar. Bel voor meer informatie de CZ Ziekenhuislijn: (013) 593 82 40.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Anderen vroegen naar