Vergoeding besnijdenis

Besnijdenis, ook wel circumcisie genoemd, is een operatieve ingreep waarbij bij mannen (een gedeelte van) de voorhuid wordt verwijderd. Wat krijgt u vergoed voor besnijdenis? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

In 2017 wordt een besnijdenis op basis van medische indicatie wel vergoed uit de basisverzekering.

In 2016 werd een besnijdenis niet vergoed vanuit de basisverzekering.

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis of ZBC? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

In 2017 wordt een besnijdenis niet meer vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit geldt voor alle besnijdenissen.

In 2016 werd een besnijdenis op basis van medische indicatie vergoed uit de aanvullende verzekering. Een besnijdenis zonder medische indicatie kreeg u vergoed uit de aanvullende verzekering Top.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2016 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Voor besnijdenis uit de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw behandelaar. Bel voor meer informatie de CZ Ziekenhuislijn: (013) 593 82 40.