Vergoeding beweegprogramma's

Wat krijgt u vergoed voor beweegprogramma's? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Met beweegprogramma's leert u omgaan met uw ziekte. U hebt een verwijzing nodig van een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of medisch specialist.

Wij vergoeden de kosten van beweegprogramma’s als u een van onderstaande aandoeningen hebt:

 • artrose in heup en/of knie
 • COPD
 • diabetes mellitus type 2
 • coronaire hartziekten
 • osteoporose
 • overgewicht en obesitas bij kinderen tot 18 jaar
 • ook een oncologisch beweegprogramma wordt vergoed

U krijgt een vergoeding alleen uit uw aanvullende verzekering.

 1. Vergoeding

De vergoeding geldt per 3 jaar. Wij kijken naar het jaar waarin u voor het laatst een beweegprogramma vergoed hebt gekregen. Bijvoorbeeld: U hebt in 2015 een beweegprogramma gevolgd en u maakte de hele vergoeding op. U krijgt per 2018 een nieuwe vergoeding voor een beweegprogramma.

Voorwaarden van deze vergoeding zijn:

 • Het beweegprogramma is opgesteld aan de hand van de standaard beweeginterventies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).
 • Het beweegprogramma is gericht op motivatie en coaching zodat u hierna op een verantwoorde wijze zelfstandig kunt blijven bewegen.
 • Beweegprogramma’s die (mede) tot doel hebben dat uw conditie verbetert worden niet vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest een fysiotherapeut die een beweegprogramma geeft voor uw aandoening. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: beweegprogramma.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice