Vergoeding beweegprogramma's

Wat krijgt u vergoed voor beweegprogramma's? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Met beweegprogramma's leert u omgaan met uw ziekte. U hebt een verwijzing nodig van een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of medisch specialist.

Wij vergoeden de kosten van beweegprogramma’s als u een van onderstaande aandoeningen hebt:

  • artrose in heup en/of knie
  • COPD
  • diabetes mellitus type 2
  • coronaire hartziekten
  • osteoporose
  • overgewicht en obesitas bij kinderen tot 18 jaar
  • ook een oncologisch beweegprogramma wordt vergoed.

U krijgt een vergoeding alleen uit uw aanvullende verzekering.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Voor de vergoeding die per 3 jaar geldt, kijken wij naar het jaar waarin u voor het laatst een beweegprogramma vergoed hebt gekregen.
Bijvoorbeeld: U hebt in 2015 een beweegprogramma gevolgd en u maakte de hele vergoeding op. U krijgt per 2018 een nieuwe vergoeding voor een beweegprogramma.

Voorwaarden van deze vergoeding zijn:

  • Het beweegprogramma is opgesteld aan de hand van de standaard beweeginterventies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).
  • Het beweegprogramma is gericht op motivatie en coaching zodat u hierna op een verantwoorde wijze zelfstandig kunt blijven bewegen.
  • Beweegprogramma’s die (mede) tot doel hebben dat uw conditie verbetert worden niet vergoed.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest een fysiotherapeut die een beweegprogramma geeft voor uw aandoening. Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: beweegprogramma.