Vergoeding bril en contactlenzen op medische indicatie

Wat krijgt u vergoed voor brillen en contactlenzen op medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Contactlenzen op medische indicatie kunnen worden vergoed uit de basisverzekering als:

  • De stoornis het gevolg is van een medische aandoening of een trauma. Ook bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking krijgt u vergoed bij een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen medisch noodzakelijk is.
  • U met de lenzen een betere gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus krijgt dan met brillenglazen (medisch en/of aantoonbaar onderbouwd).

Een verzekerde tot 18 jaar kan ook brillenglazen of filterglazen op medische indicatie vergoed krijgen uit de basisverzekering als:

  • Er een indicatie is voor lenzen of een pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën en het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft óf;
  • De verzekerde aan een of beide ogen geopereerd is vanwege een lensafwijking, óf;
  • De verzekerde lijdt aan zuivere accommodatieve esotropie (scheelzien).

Let op: bij een kappenbril en een ptosisbril worden de brilglazen met een correctie niet vergoed.

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor bril en lenzen. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Wanneer krijgt u een vergoeding

  • U hebt een verwijzing van uw oogarts.
  • U hebt vooraf toestemming nodig voor de eerste levering van bandagelenzen met of zonder visuscorrigerende werking, ptosis-, kappenbrillen en kinderbrillen uit de basisverzekering.
  • De gecontracteerde leverancier beoordeelt of er toestemming nodig is voor het aanschaffen van scleralenzen met visuscorrigerende werking en lenzen op medische indicatie.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

De wettelijke eigen bijdrage is: € 61 per lens, maximaal € 122.

Hebt u een aanvullende verzekering met een vergoeding voor een bril of lenzen? Dan kunt u de wettelijke eigen bijdrage vergoed krijgen. Bekijk de vergoeding uit de aanvullende verzekering

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor uw bril of lenzen?

Voor bandagelenzen, een scleralens met viruscorrectie, een ptosisbril of een kappenbril zoekt u op het hulpmiddel dat u nodig hebt. Vind een leverancier bij u in de buurt.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven