Vergoeding bril en contactlenzen op medische indicatie

Wat krijgt u vergoed voor brillen en contactlenzen op medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Contactlenzen op medische indicatie kunnen worden vergoed uit de basisverzekering als:

  • De stoornis het gevolg is van een medische aandoening of een trauma. Ook bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking krijgt u vergoed bij een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen medisch noodzakelijk is.
  • U met de lenzen een betere gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus krijgt dan met brillenglazen (medisch en/of aantoonbaar onderbouwd).

Een verzekerde tot 18 jaar kan ook brillenglazen of filterglazen op medische indicatie vergoed krijgen uit de basisverzekering als:

  • Er een indicatie is voor lenzen of een pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën en het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft óf;
  • De verzekerde aan een of beide ogen geopereerd is vanwege een lensafwijking, óf;
  • De verzekerde lijdt aan zuivere accommodatieve esotropie (scheelzien).

Let op: bij een kappenbril en een ptosisbril worden de brilglazen met een correctie niet vergoed.

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor bril en lenzen. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Wanneer krijgt u een vergoeding?

  • U heeft een verwijzing van uw oogarts.
  • U heeft vooraf toestemming nodig voor de eerste levering van bandagelenzen met of zonder visuscorrigerende werking, ptosis-, kappenbrillen en kinderbrillen uit de basisverzekering.
  • De gecontracteerde leverancier beoordeelt of er toestemming nodig is voor het aanschaffen van scleralenzen met visuscorrigerende werking en lenzen op medische indicatie.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

De wettelijke eigen bijdrage is: € 61 per lens, maximaal € 122.

Heeft u een aanvullende verzekering met een vergoeding voor een bril of lenzen? Dan kunt u de wettelijke eigen bijdrage vergoed krijgen. Bekijk de vergoeding uit de aanvullende verzekering

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht voor een bril en contactlenzen op medische indicatie?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor uw bril of lenzen?

Voor bandagelenzen, een scleralens met viruscorrectie, een ptosisbril of een kappenbril zoekt u op het hulpmiddel dat u nodig heeft. Vind een leverancier bij u in de buurt.