Vergoeding bril en contactlenzen op medische indicatie

Wat krijgt u vergoed voor brillen en contactlenzen op medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Contactlenzen op medische indicatie kunnen worden vergoed uit de basisverzekering als:

  • u met de lenzen een betere gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus krijgt dan met brillenglazen.
  • de stoornis het gevolg is van een medische aandoening of een trauma. Ook bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking krijgt u vergoed bij een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen medisch noodzakelijk is.

Een verzekerde tot 18 jaar kan ook brillenglazen vergoed krijgen als er sprake is van pathologische myopie (bijziendheid) met een afwijking van tenminste zes dioptrieën, een zuivere accomodatieve esotropie of wanneer de verzekerde geopereerd is vanwege een lensafwijking.
Let op: bij een kappenbril en een ptosisbril worden de brilglazen met een correctie niet vergoed.

U hebt een verwijzing nodig van uw oogarts. Ook moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken gemaakt hebben over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

In 2018 is de wettelijke eigen bijdrage:

  • € 57,50 per lens bij een gebruiksduur langer dan een jaar
  • € 115,- per jaar bij lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar, als er één lens wordt aangepast is de jaarlijkse bijdrage € 57,50
  • € 57,50 per glas voor kinderbrillen

In 2017 was de wettelijke eigen bijdrage:

  • € 56,- per lens bij een gebruiksduur langer dan een jaar
  • € 112,- per jaar bij lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar, als er één lens wordt aangepast is de jaarlijkse bijdrage € 56,-
  • € 56,- per glas voor kinderbrillen

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: contactlenzen of brillen.

Direct naar

Zelf regelen

Klantvoordeel

Wij hebben bij verschillende opticiens korting voor u geregeld.

Bekijk uw voordeel