Vergoeding tijdelijke nierdialyse in het buitenland

Wat krijgt u vergoed voor tijdelijke nierdialyse in het buitenland? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Nierdialyse in het buitenland krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico..


Wat krijgt u vergoed?

CZ vergoedt nierdialyse in het buitenland. U krijgt zowel de kosten voor de nierdialyse vergoed als de reiskosten van het verblijfsadres naar het dialysecentrum. De vergoeding geldt voor tijdelijke nierdialyse binnen en buiten Europa.

U regelt de tijdelijke nierdialyse zelf en hebt voor vertrek goedkeuring gekregen van CZ.

Wat regelt u zelf?

U vraagt toestemming voor een nierdialyse in het buitenland bij CZ. Ook uw huisarts, medisch specialist, de Nierstichting of het maatschappelijk werk van uw ziekenhuis kan toestemming voor u vragen.

Bij uw aanvraag vermeldt u het relatienummer van uw verzekering, de naam en het adres van het buitenlandse dialysecentrum en de periode dat u in het buitenland bent voor uw dialyse. Stuur uw aanvraag per post naar CZ Afdeling Medische beoordelingen buitenland.

Nierdialyse in een EU-land, EER-land of Zwitserland

Krijgt u  een nierdialyse in een EU-land, EER-land of Zwitserland? Dan kunt u ook een vergoeding krijgen volgens de tarieven en de voorwaarden van het land waar u op dat moment bent. Dat kan voor- of nadelen hebben. Soms hoeft u bijvoorbeeld geen eigen risico te betalen. Maar soms krijgt u ook minder vergoed.

Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van de lokale tarieven en voorwaarden? Dan is een vereiste dat het dialysecentrum de Europese zorgpas (EHIC) of het verdragsformulier S2 accepteert.

U kunt zelf eenvoudig uw Aanvragen Ehic zorgpas. Een S2 nodig? Bel de infolijn buitenland: (046) 459 51 45.

Waar kunt u terecht voor een nierdialyse in het buitenland?

Heeft u vragen over nierdialyse in het buitenland of wilt u weten bij welke zorgverleners u terecht kunt? De Nierstichting heeft veel ervaring met vakantie in het buitenland voor mensen die dialyse nodig hebben. U kunt bij hen terecht voor tips en advies.

Informeer bij uw dialysecentrum naar adressen van (buitenlandse) dialysecentra nabij uw vakantiebestemming. Of kijk op de volgende website: bungalowparkoverzicht of Global Dialysis.