Vergoeding tijdelijke nierdialyse in het buitenland

Wat krijgt u vergoed voor tijdelijke nierdialyse in het buitenland? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

CZ vergoedt nierdialyse in het buitenland. U krijgt zowel de kosten voor de nierdialyse vergoed als de reiskosten van het verblijfsadres naar het dialysecentrum. De vergoeding geldt voor tijdelijke nierdialyse binnen en buiten Europa.

U regelt de tijdelijke nierdialyse zelf en hebt voor vertrek goedkeuring gekregen van CZ.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Wat regelt u zelf?

U vraagt toestemming voor een nierdialyse in het buitenland bij CZ. Ook uw huisarts, medisch specialist, de Nierstichting of het maatschappelijk werk van uw ziekenhuis kan toestemming voor u vragen.

Bij uw aanvraag vermeldt u het relatienummer van uw verzekering, de naam en het adres van het buitenlandse dialysecentrum en de periode dat u in het buitenland bent voor uw dialyse. Stuur uw aanvraag per e-mail naar onze afdeling Medische beoordelingen buitenland.

Of stuur uw aanvraag per post naar:

CZ Afdeling Medische beoordelingen buitenland
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Nierdialyse in een EU-land, EER-land of Zwitserland

Krijgt u een nierdialyse in een EU-land,  EER-land of Zwitserland? Dan kunt u ook een vergoeding krijgen volgens de tarieven en de voorwaarden van het land waar u op dat moment bent. Dat kan voor- of nadelen hebben. Soms hoeft u bijvoorbeeld geen eigen risico te betalen. Maar soms krijgt u ook minder vergoed.

Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van de lokale tarieven en voorwaarden? Dan is een vereiste dat het dialysecentrum de Europese zorgpas (EHIC) of het verdragsformulier S2 accepteert. 

U kunt zelf eenvoudig uw EHIC aanvragen. Een S2 nodig? Bel de infolijn buitenland: (046) 459 51 45.

Waar kunt u terecht?

Hebt u vragen over nierdialyse in het buitenland of wilt u weten bij welke zorgverleners u terecht kunt? De Nierstichting heeft veel ervaring met vakantie in het buitenland voor mensen die dialyse nodig hebben. U kunt bij hen terecht voor tips en advies.

Bij Global Dialysis vindt u een overzicht van alle dialysecentra ter wereld.