Vergoeding coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker

Wat krijgt u vergoed voor een coloscopie na deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Uitnodiging voor een coloscopie

U hebt meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker en krijgt een uitnodiging voor een coloscopie (inwendig darmonderzoek).

In 2018 worden mensen die geboren zijn in 1943, 1959, 1961 en 1963 uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

De mensen die geboren zijn in 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955 en 1957 ontvangen in 2018 net als in 2016 opnieuw een uitnodiging.

Wat krijgt u vergoed?

De kosten van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden vergoed door de overheid. De ontlastingstest die u hiervoor thuis ontvangt, kost u dus niets. Lees meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker op de website van het RIVM.

Als vervolgonderzoek voor een coloscopie nodig is, krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering:

  • Gaat u naar een ziekenhuis of behandelcentrum dat een contract met ons heeft? Dan vergoeden we 100% van de kosten.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u een deel van de kosten zelf.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener en hebt u een restitutiepolis? Dan krijgt u de kosten volledig vergoed tot een redelijke marktprijs.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. U betaalt eigen risico als u een vervolgonderzoek nodig hebt.

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) waarmee een contract is afgesloten voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Vind een ziekenhuis of ZBC bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: bevolkingsonderzoek darmkanker.

Wij hebben met bijna alle zorgaanbieders overeenkomsten voor vervolgonderzoeken. Dat betekent dat u snel terecht kan bij een gecontracteerde zorgverlener in de buurt en niet lang hoeft te wachten voor een vervolgonderzoek.

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen bepalen of we uw zorg vergoeden en voor welk bedrag.

Op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice