Vergoeding uitwendige elektrostimulator

Wat krijgt u vergoed voor een uitwendige elektrostimulator? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een uitwendige elektrostimulator is bedoeld voor mensen met chronische pijn. Pleisters, die werken als elektroden, worden op de pijnlijke plaats geplakt en staan door middel van kabeltjes in verbinding met het apparaat, dat bijvoorbeeld in de binnenzak gedragen kan worden.

Hebt u chronische pijn? U hebt een verwijzing nodig van uw specialist met positieve resultaten tijdens de proefperiode. Hiermee gaat u naar een leverancier van uitwendige elektrostimulatoren.

Een uitwendige elektrostimulator krijgt u vergoed vanuit uw basisverzekering. De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen voor het apparaat zelf. U betaalt wel eigen risico voor de toebehoren zoals elektroden.

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: uitwendige elektrostimulators.

Een uitwendige elektrostimulator gaat normaal gesproken minimaal 5 jaar mee. Hebt u geen goed hulpmiddel meer, dan kunt u het vervangen. U kunt voor vervanging direct contact opnemen met een leverancier waarmee we een contract hebben. U hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen.

U leent dit hulpmiddel. Hebt u de apparatuur niet meer nodig? Meld dit aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ, telefoonnummer (013) 594 93 28. De apparatuur wordt bij u opgehaald.