Vergoeding uitwendige elektrostimulator

Wat krijgt u vergoed voor een uitwendige elektrostimulator? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een uitwendige elektrostimulator is bedoeld voor mensen met chronische pijn. Pleisters, die werken als elektroden, worden op de pijnlijke plaats geplakt en staan door middel van kabeltjes in verbinding met het apparaat, dat bijvoorbeeld in de binnenzak gedragen kan worden.

Heeft u chronische pijn? U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend medisch specialist of Physician Assistant (PA) specialist met positieve resultaten tijdens de proefperiode. Hiermee gaat u naar een leverancier van uitwendige elektrostimulatoren.

Een uitwendige elektrostimulator krijgt u vergoed vanuit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen voor het apparaat zelf. U betaalt wel eigen risico voor de toebehoren zoals elektroden.

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht voor een uitwendige elektrostimulator?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor uitwendige elektrostimulators? Vind een leverancier bij u in de buurt.

Een uitwendige elektrostimulator gaat normaal gesproken minimaal 5 jaar mee. Hebt u geen goed hulpmiddel meer, dan kunt u het vervangen. U kunt voor vervanging direct contact opnemen met een leverancier waarmee we een contract hebben. U hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen.

U leent dit hulpmiddel. Heeft u de apparatuur niet meer nodig? Meld dit aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen. De apparatuur wordt bij u opgehaald.